เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว 2562

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว 2562 thaihealth


เทศบาลนครขอนแก่น แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการแถลงข่าวงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี 2562 โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, พลตรีสมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23, พันตำรวจเอกจรูญ นวมทองรอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น, นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนและผู้กำกับเวทีในถนนข้าวเหนียวเพื่อการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ “สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น


โดยเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐเอกชนในจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดงาน “ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี2562” ในระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2562 ณ บริเวณบึงแก่นนคร และบริเวณถนนศรีจันทร์ ภายใต้แนวคิดหลัก “สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” และมีคอนเซ็ปต์งานในปี 2562 นี้คือ “ขอนแก่นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code