เทคนิคพูดให้มีประสิทธิภาพ

ที่มา : SOOK Magazine No.74


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เทคนิคพูดให้มีประสิทธิภาพ thaihealth


การสื่อสารโดยการพูดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการทำงาน ไม่ใช่แค่การนำเสนองาน แต่รวมไปถึงการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือลูกค้า เทคนิคการพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ


เทคนิคพูดให้มีประสิทธิภาพ


1. ใช้ถ้อยคำให้ถูกต้อง สั้นและลึกซึ้ง


2. เลี่ยงภาษาต่างประเทศ ศัพท์วิชาการ ศัพท์แสลง


3. ออกเสียงให้เต็มคำ ถูกหลักภาษาไทย


4. วิเคราะห์ตนเอง รู้กาลเทศะในการพูด ใช้ภาษาที่เหมาะสม


5. อารมณ์ดี หน้าตายิ้มแย้ม แต่งกายสะอาด


6. ใช้น้ำเสียงธรรมชาติ ใช้ภาษาตามระดับของผู้ฟัง


อย่างไรก็ตามบางคนสามารถเอาชนะใจผู้ฟังได้อย่างง่ายดายด้วยการพูดที่น่าสนใจและการแสดงออกที่โดดเด่น ซึ่งทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้จากการฝึกฝน

Shares:
QR Code :
QR Code