เทคนิคชะลอวัย ป้องกันไม่ให้ร่างกายเสื่อมเร็ว

ที่มา : SOOK Magazine No.72


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เทคนิคชะลอวัย ป้องกันไม่ให้ร่างกายเสื่อมเร็ว thaihealth


หากไม่อยากให้เซลล์และระบบการทำงานต่าง ๆ ของอวัยวะภายใน ร่างกายเสื่อมไวกว่าอายุจริง ควรหมั่นดูแลทั้งสุขภาพภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้


1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง


2. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


3. งดการสูบบุหรี่


4. ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเป็นประจำ


5. ตรวจเช็คร่างกายสม่ำเสมอ ไม่ปล่อยให้ร่างกายมีภาวะติดเชื้อเรื้อรังอันจะนำมาสู่โรคภัยใกล้เจ็บ


6. ดูแลเรื่องอาหารการกิน โดยเน้นผลไม้ที่มีวิตามิน เกลือแร่ กากใยไฟเบอร์ และน้ำเปล่าให้มาก ๆ เลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ


7. ไม่สะสมความเครียด หาทางกำจัดออกให้เร็วที่สุด


8. ฝึกสมองและทักษะความคิดอยู่เสมอ หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ


9. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีมลภาวะหรือสภาพแวดล้อมไม่ดี


10. ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ให้ดี จากการวิจัยพบว่า คนที่ไม่มีคู่หรือมีคู่ครองที่ไม่ดี มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง มักมีอาการซึมเศร้า หรือหดหูได้ง่ายกว่าคนที่มีสัมพันธ์อันดีกับคู่ของตนเอง


11. เรียนรู้ที่จะเข้าสังคมผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย มีแนวโน้มที่จะมีความสุข และสุขภาพกายใจดีกว่าผู้ที่ชอบเก็บตัวสันโดษ


12. มองโลกในแง่บวก


13. รู้จักค้นหาความสุขในแบบของตนเอง


การมีสุขภาพกายและใจที่ดี เป็นเทคนิคง่ายๆ ของการชะลอวัย ที่จะทำให้อายุจริงของคุณเป็นเพียงแต่ตัวเลข

Shares:
QR Code :
QR Code