เทคนิคครองรักราบรื่นด้วย 10 ย.

ที่มา : หนังสือคิดจะรัก ต้องคิดถ้วนถี่ โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เทคนิคครองรักราบรื่นด้วย 10 ย. thaihealth


แฟ้มภาพ


ก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ มากกว่าความรักหรือความใคร่ มีสิ่งที่ไม่ว่าชายหรือหญิงควรต้องคิดไตร่ตรองให้ดี เพื่อให้การใช้ชีวิตคู่เต็มไปด้วยความรัก ความสุข และดําเนินไปสู่การเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมหากกคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กําลังคิดจะใช้ชีวิตคู่ ลองนึกทบทวน และ “อย่า” แต่งงาน เพราะสิ่งเหล่านี้


ย. ยกย่อง เพื่อแสดงออกถึงความพอใจด้วยความจริงใจต่อกัน


ย. หยวน ยอมกันบ้างและพร้อมจะให้อภัยในความผิดซึ่งกันและกัน


ย. ยืดหยุ่น ยืดหยุ่นให้กันบ้างเพื่อให้ชีวิตคู่ยืนได้อยู่ต่อไป


ย. แยกแยะ แยกแยะให้เหมาะสมระหว่างงาน ครอบครัว และสังคม


ย. ยืนหยัด ต่อสู้ร่วมกัน พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กันทุกเรื่อง


ย. ยับยั้ง สิ่งใดควรทําไม่ควรทําก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานจะต้องมีปัจจัยในการพิจารณาที่ต่างกัน


ย. ยิ้มแย้ม ควรมอบรอยยิ้มให้กันอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการตีสีหน้าบึ้งตึง เคร่งเครียด


ย. เยือกเย็น อย่าใจร้อน รู้จักยับยั้งชั่งใจ ไตร่ตรองอย่างมีสติ


ย. หยิบยื่น มอบความรักความห่วงใยให้แก่กันอย่างจริงใจ


ย. ยั่งยืน คงเส้นคงวาในความรักที่จะมอบให้ต่อกัน


 


 


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ