เตือน 31 จังหวัดอีสาน-ตะวันออก รับมือพายุฝน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 25-28 มีนาคม 2556 หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากพายุฝน ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก มีกระทบต่อ 31 จังหวัดภาคอีสานและภาคตะวันออก ประชาชนในพื้นที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากการประสานข้อมูลสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 25-28 มีนาคม 2556 หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสาน 31 จังหวัด ประกอบด้วย สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม บึงกาฬ มุกดาหาร อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

เตรียมความพร้อมรับมือวาตภัยจากพายุฤดูร้อนที่อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมตรวจสอบสิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว และเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย

นายฉัตรชัย กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code