เตือน 10 จังหวัด หวัดสายพันธุ์ใหม่ระบาดสูงสุด

98 อำเภอเจ๋งไม่มีรายงานผู้ป่วย

 

          นายกฯประชุมบอร์ดสสส. เฝ้าระวังมาตรการไข้หวัด 2009 พบ 10 จังหวัดยอดระบาดสูงสุด เล็งวางมาตรการป้องกันสถานการณ์ระบาดรอบ 2 รองรับเด็ก 12 ล้าน ปิดภาคเรียน พร้อมวางมาตรการระยะยาว วิจัยภูมิคุ้มกันโรค-เร่งผลิตยาต้านไวรัส

 

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้พิจารณาถึงมาตรการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกัน ควบคุม และการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

          นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานคณะอนุกรรมการฯ สสส. ได้นำเสนอมาตรการป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 ต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินมาตรการในระยะเร่งด่วนและวางแผนในระยะยาว ซึ่งมาตรการระยะเร่งด่วนได้ดำเนินการสื่อสารเชิงรุกโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในแต่ละกลุ่มอย่างตรงจุด ส่วนมาตรการในระยะยาวได้โดยมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการวิจัยเรื่องการมีภูมิต้านทานของคนไทย การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางพันธุ์กรรมและการดื้อยา , สนับสนุนการวิจัยวัคซีนเพื่อเร่งกระบวนการผลิตวัคซีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล , การพัฒนาระบบ National surveillance system และการทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกเพื่อทบทวนสถานการณ์ระดับนานาชาติ

 

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 แม้ว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดในเบื้องต้นได้ระดับหนึ่ง แต่ต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดรอบที่ 2 ในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่คาดการณ์ว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน และอยู่ในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯจะเร่งปูพื้นการป้องกันก่อนการแพร่ระบาดในรอบที่ 2 เพราะหากมีการปรับพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยได้ดี จะเป็นการป้องกันได้ในระยะยาวนพ.มงคล กล่าว

 

          นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะอนุกรรมการฯ สสส. กล่าวว่า การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ขณะนี้เหลือ 98 อำเภอที่ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย ซึ่งเป็นอำเภอที่ติดชายแดนเข้าถึงลำบาก แต่พบว่ามี 10 จังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน นครสวรรค์ นนทบุรี ภูเก็ต สุโขทัย หนองบัวลำพู ร้อยเอ็ด ยโสธร และนครนายก โดยในช่วงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จำนวน 5.7 ล้านคน ซึ่งในจำนวนผู้ป่วย 1 แสน จะพบผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 3 คน

 

          ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าจะเป็นช่วงการแพร่ระบาดรอบ 2 ที่มีอันตราย เพราะตั้งแต่ปลายกันยายน จะมีเหตุการณ์สำคัญคือ ช่วงวันออกพรรษาที่มีกลุ่มโรงงานทอดกฐิน โรงเรียนปิดเทอม โดยมีเด็กจำนวน 12 ล้านคนที่กระจายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งหากปล่อยไว้จะเป็นสภาพการระบาดเหมือนเดือนมิถุนายน รวมถึงเทศกาลเฉลิมฉลองต่างๆ ซึ่งการควบคุมโรคที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย แต่การระบาดในรอบ 2 จะต้องมีมาตรการเฉพาะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะแหล่งที่เกิดตามร้านเกม โรงเรียนกวดวิชา สถานที่เฉลิมฉลองต่างๆนพ.คำนวณ กล่าว

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

 

 

 

Update 18-09-52

 

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

Shares:
QR Code :
QR Code