เตือน เล่นประทัดอันตราย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เตือน เล่นประทัดอันตราย thaihealth


แฟ้มภาพ


 สสจ.ยะลา เตือนเด็กและเยาวชน เล่นประทัดอันตราย มือขาด ตาบอด และอาจเสียชีวิตได้


นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและใกล้เทศกาลวันฮารีรายอ ร้านค้าจะนำประทัด พลุ ดอกไม้ไฟมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถหาซื้อสิ่งเหล่านี้ได้ง่าย และมีการเล่นประทัดเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง และที่น่าเป็นห่วง คือ ซื้อมาเล่นโดยขาดความระมัดระวัง และเกิดอุบัติเหตุจากประทัดมากที่สุด ทั้งบาดเจ็บ และอาจสูญเสียอวัยวะสำคัญ ซึ่งบางรายรุนแรงถึงขั้นทำให้ตาบอด หรือนิ้ว มือ ขาดได้


 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องการอันตราย การบาดเจ็บ และการสูญเสียดังกล่าว มาตรการในการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นประทัดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้แก่ ห้ามให้เด็ก ๆ จุดประทัด และดอกไม้ไฟเองโดยเด็ดขาด ไม่ควรให้เด็กอยู่ใกล้บริเวณที่จุดประทัด พลุ หรือดอกไม้ไฟ ผู้ปกครองและครูต้องสอนให้เด็กรู้ว่า ประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ไม่ใช่ของเล่น แต่เป็นสิ่งที่อันตรายสำหรับเด็ก เช่น อาจทำให้ตาบอด นิ้วขาดกลายเป็นคนพิการ และสอนไม่ให้เด็กเก็บประทัด พลุ ดอกไม้ไฟที่จุดแล้วไม่ระเบิดมาเล่น เพราะอาจจะระเบิดโดยไม่คาดคิด ซึ่งผู้ปกครองควรดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ตลอดจนเด็กต้องได้รับการฝึกทักษะการหนีเมื่อเผชิญสถานการณ์อันตราย


นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดยะลา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผู้ใหญ่เองควรมีมาตรการป้องกัน ได้แก่ หลีกเลี่ยงการเล่น ประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ก่อนเล่นควรอ่านฉลาก วิธีใช้ คำเตือน และก่อนจุด ควรมองรอบข้างให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ใดอยู่บริเวณนั้น เล่นในที่โล่ง ราบ ห่างไกลจากบ้านเรือน ใบไม้แห้ง วัตถุไวไฟ และห้ามเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ที่ซื้อจากร้านค้าไม่น่าเชื่อถือ สินค้าอยู่ในสภาพเก่าที่ไม่สมบูรณ์


ทั้งนี้ ประชาชนควรรู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการสื่อสารกับหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ (1669) รวมทั้งวิธีการส่งต่อเด็กในภาวะฉุกเฉินไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อลดการบาดเจ็บรุนแรง ความพิการ และการเสียชีวิต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1422

Shares:
QR Code :
QR Code