เตือน ปชช.ภาคใต้ระวังโรคฉี่หนู-ตาแดง หลังน้ำลด

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์   


เตือน ปชช.ภาคใต้ระวังโรคฉี่หนู-ตาแดง หลังน้ำท่วม thaihealth


แฟ้มภาพ


สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี เตือนประชาชนระวังโรคฉี่หนูและตาแดงหลังน้ำลดจากอุทกภัย ควรสวมรองเท้าบูทขณะเดินลุยน้ำย่ำโคลน


นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ว่า ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเฝ้าระวังโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) ซึ่งเชื้อโรคนี้อาจปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขังที่เป็นหลุมบ่อเล็กๆ จะมีปริมาณเชื้อโรคเข้มข้น และเชื้อมีชีวิตอยู่ในน้ำและดินแฉะๆ ได้นานหลายวัน มีโอกาสติดต่อมาสู่คนได้สูง โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยถลอกต่างๆ ที่ขาและเท้า หรือแม้กระทั่งผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำนานๆ โดยดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยในพื้นที่เป็นเวลา 15 วัน ภายหลังน้ำลดและรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการป่วยและการเสียชีวิต


นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ กล่าวว่า โรคที่ต้องเฝ้าระวังอีกโรค คือ โรคตาแดง ซึ่งเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตา น้ำสกปรกเข้าตา ติดต่อโดยการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดง โดยจะมีอาการตาแดง เคืองตา น้ำตาไหล เจ็บตา มักมีขี้ตามาก ตาบวม จะเป็นอยู่ประมาณ 5-14 วัน การป้องกันโรคนี้ ประชาชนควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ไม่คลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย อย่าให้แมลงหวี่ หรือแมลงวันตอมตา หมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย และหากป่วยเป็นโรคตาแดง ไม่ควรซื้อยามาหยอดเอง ควรรีบไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที  ไม่ควรลงเล่นน้ำในสระหรือคลอง เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายในน้ำ นอกจากนี้ยัง เร่งให้ความรู้ประชาชนกับโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ น้ำกัดเท้า เป็นต้น จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


 

Shares:
QR Code :
QR Code