เตือนไข้เลือดออกระบาดหนัก กรมวิทย์จับตาเชื้อไวรัส ‘เดงกี่ซีโรทัยป์3’

แนวโน้มลามทั่วประเทศ วอนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

 

เตือนไข้เลือดออกระบาดหนัก กรมวิทย์จับตาเชื้อไวรัส ‘เดงกี่ซีโรทัยป์3’            กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะเชื้อไวรัสเดงกีซีโรทัยป์ 3 มีการระบาดสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 7.4 ในปี 2549 เป็นร้อยละ 20.7 ในปีนี้โดยเฉพาะในภาคกลางและมีแนวโน้มระบาดทั่วประเทศ แนะประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

 

            นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า จากการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสัดส่วนของเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกีซีโรทัยป์3 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และอาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออกซีโรทัยป์ดังกล่าวทั่วประเทศ เพราะจากการเฝ้าระวังในช่วงปี 2546 ถึงปี 2549 ทุกภูมิภาคของประเทศไทยพบสัดส่วนของเชื้อไวรัสเดงกีซีโรทัยป์ 3 ต่ำมาก คือประมาณร้อยละ  2.6 – 7.4  ทำให้เด็กส่วนใหญ่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเดงกีซีโรทัยป์ 3 แต่ในการเฝ้าระวังตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550 พบว่าในภาคกลางมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 18.2 และเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ  20.7  ในเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2551

 

            ส่วนภาคอื่น ๆ ยังอยู่ในระดับต่ำ แต่มีโอกาสแพร่กระจายจากภาคกลางไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เพราะปัจจุบันการเดินทางไปมาหาสู่ มีความสะดวกและมีการเดินทางกันมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระบาดใหญ่ทั่วประเทศได้

 

            “สำหรับเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมีทั้งหมด 4 ซีโรทัยป์ คือ denv-1 , denv-2 , denv- 3 และ denv-4 ซึ่งประเทศไทยมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกีชุกชุมมาก และพบไวรัสเดงกีทั้ง 4 ซีโรทัยป์ แพร่กระจายอยู่ในประเทศไทยตลอดเวลา โดยในแต่ละปีจะมีซีโรทัยป์เด่นซีโรทัยป์หนึ่ง และจะหมุนเวียนเปลี่ยนซีโรทัยป์เด่นทุก 2 4 ปี ซึ่งปกติคนเราติดเชื้อซีโรทัยป์ใด ซีโรทัยป์ใด ซีโรทัยป์หนึ่งแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต่อซีโรทัยป์นั้นตลอดชีวิต แต่มีภูมิคุ้มกันข้ามซีโรทัยป์อื่น เพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 612 เดือน และการติดเชื้อซ้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงกว่าการติดเชื้อครั้งแรก” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว

 

            อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอดีตการแพร่ของเชื้อไวรัสเดงกี มีการแพร่จากกรุงเทพมหานครหรือภาคกลางไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ เช่น การระบาดใหญ่ของไวรัสไข้เลือดออกในปี 2530 และปี 2543 ซึ่งเป็นการระบาดของไวรัสเดงกีซีโรทัยป์ 3 และจากการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงต้นปีนี้พบว่ามีสถานการณ์เหมือนกับการระบาดใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

 

            “ในปีนี้อาจมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดใหญ่ได้อีก จึงขอเตือนประชาชนควรตระหนักในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และควบคุมยุงลายให้ได้ เช่น การปิดฝาภาชนะขังน้ำ คว่ำทำลายภาชนะขังน้ำที่ไม่ใช้งาน หมั่นขัดล้างเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะต่าง ๆ จัดสภาพบ้านให้เรียบร้อยไม่ให้มีกองวัสดุรกรุงรัง การเลี้ยงปลาหางนกยูง เป็นต้น ซึ่งสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

 

update 20-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code