เตือน!!ไข้เลือดออกระบาดป่วยแล้ว 167 ราย

ที่มา: เว็บไซต์  ไทยรัฐ


เตือน!!ไข้เลือดออกระบาดป่วยแล้ว 167 ราย thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เผยว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน สภาพอากาศ เอื้อต่อการระบาดของโรค จากรายงานระบาดวิทยาพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.60-30 มิ.ย. ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนทั้งสิ้น 167 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 17.34 ต่อประชากรแสนคน แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ทั้งนี้หากพบว่าบุตรหลานมีไข้สูง หน้าแดง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน แล้วภายใน 2 วันอาการก็ยังไม่ดีขึ้น ควรพาไปพบแพทย์ทันที.

Shares:
QR Code :
QR Code