เตือนเออีซีเสี่ยงทำเหล้า บุหรี่เถื่อนทะลัก

สสส.หวั่น เปิดอาเซียนทำเหล้า บุหรี่เถื่อนทะลักไทย แนะรัฐคุมเข้มก่อนสถิติดื่มแอลกอฮอล์พุ่ง

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดเผยว่า เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าไปมาระหว่างกันในภูมิภาคมากขึ้น สิ่งที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กังวล คือ อาจมีการลักลอบขนสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เข้ามาในไทยผ่านแนวชายแดนเพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ สินค้าบุหรี่และแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายที่อาจทะลักเข้ามานั้น จะมีราคาถูกกว่าสินค้าบุหรี่และแอลกอฮอล์ในไทยมาก เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตภาครัฐจึงควรเร่งดำเนินการตรวจเข้มตั้งแต่บริเวณแนวชายแดน เพราะหากปล่อยให้ทะลักเข้ามาอาจทำให้สถิติการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง

สำหรับสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอันตรายของไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2548 เป็นต้นมา มีอัตราการดื่มเฉลี่ยลดลง1.5% ต่อปี ขณะที่ประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนที่ไม่ได้เป็นประเทศมุสลิม เช่น ลาวยังมีอัตราการดื่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพการเติบโตของเศรษฐกิจและการเข้ามาของสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ประชากรหันมาบริโภคมากขึ้น

ทพ.กฤษดา กล่าวอีกว่า การดูแลอาหารที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ไทยควรดูแลอย่างเข้มงวดสังเกตว่าแม้จะยังไม่เปิดประชาคมอาเซียน ไทยก็มีสินค้าอาหารปนเปื้อนสารตะกั่วจากต่างประเทศเข้ามาอยู่แล้ว เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว จึงยิ่งต้องคุมเข้มโดยการสุ่มตรวจสินค้าอาหารทุกล็อต

ปัจจุบัน สสส.ได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประเทศเพื่อนบ้านรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนมากขึ้น เช่น การเข้าไปช่วยลาวและเวียดนามจัดตั้งองค์กรลักษณะเดียวกับ สสส. และก่อนหน้านี้ได้ช่วยมาเลเซียจัดตั้งจนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code