เตือนอันตรายจากพิษแมงกะพรุนกล่อง

ที่มา : แนวหน้า


เตือนอันตรายจากพิษแมงกะพรุนกล่อง thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้เชี่ยวชาญเตือน อันตรายจากพิษแมงกะพรุนกล่อง เสียชีวิตทันที


ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมงกะพรุนกล่อง ได้มาอบรมให้ความรู้เรื่องแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการบริเวณชายหาดเกาะสมุย


แมงกะพรุนกล่อง แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แมงกะพรุนชนิดมีหนวดสายเดี่ยว มีหนวดเพียงเส้นเดียวออกมาจากแต่ละมุม ลักษณะเด่นหนวดแต่ละเส้นไม่มีการแตกแขนง และแมงกะพรุนกล่องชนิดมีหนวดหลายสาย ลักษณะเด่นหนวดมีการแตกแขนงหลายเส้นออกมาจากแต่ละมุม อาจมีหนวดได้ถึง 15 เส้น และหนวดแต่ละเส้นยาวได้ถึง 3 เมตร ซึ่งป็นชนิดที่มีพิษร้ายแรงที่สุด จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่า แมงกะพรุนกล่องชนิดมีหนวดหลายสาย พบบ่อยในวันที่อากาศดี คลื่นลมสงบ หรือบางคร้งเกิดหลังฝนตก แถวชายหาดระดับน้ําตื้นๆ ทั้งนี้ แถบเกาะหมากกับเกาะกูด จ.ตราด จะพบช่วงปลายฝนต้นหนาว ส่วนเกาะสมุย และเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี พบบ่อยช่วงปลายเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนกันยายน


ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ผู้เชี่ยวชาญด้านแมงกะพรุนกล่อง เปิดเผยว่า แมงกะพรุนกล่องจะมีชนิดหลายสายกับสายเดียว อันตรายความรุนแรงจากแมงกะพรุนกล่องสายเดียวจะน้อยกว่าแมงกะพรุนชนิดหลายสาย และยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากแมงกะพรุนสายเดียว แต่แมงกะพรุนหลายสายที่เกาะสมุย เกาะพะงัน ติดอันดับของประเทศไทยที่พบเยอะที่สุด ลักษณะตัวมันหัวจะใส มีหนวดออกมา 4 มุมและจะมีสายแตกแขนงออกมา


เมือโดนพิษของมันจะมีอาการเจ็บสุดๆ ปวดร้าวมาที่หัวใจ หายใจลำบาก บางคนอาจหมดสติบริเวณหน้าชายหาด และจะพบรอยที่โดนพิษจะคล้ายๆตีนตะขายเป็นเส้นสีแดงพาดผ่านไปมา ตรงนี้สำคัญเพราะพบว่าเครสที่เสียชีวิตจากการโดนพิษส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นภายใน 1-2 นาที ฉะนั้นคนที่จะช่วยได้คือคนที่อยู่หน้าชายหาด ถ้ารอดจากหน้าชายหาดส่วนใหญ่ก็จะไม่เสียชีวิต วิธีที่จะช่วยได้ก็เอาน้ำส้มสายชูที่มีประจำอยู่ตามเสาป้ายแจ้งเตือน ราดลงไปจุดที่โดนพิษเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที หรือ 1 นาที ถ้าโดนเยอะก็ต้องเอาชนิดแกลอนมาราด และขอเตือนว่าห้ามเอาทรายมาถู เอาน้ำเปล่ามาราด เอาผักบุ้งทะเลมาถูโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้กะเปาะพิษยิ่งพิษเพิ่มขึ้น และรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้แพทย์รักษาทันที

Shares:
QR Code :
QR Code