เตือนอย่าให้อาหารนกพิราบ เสี่ยงผิดกฎหมาย

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


เตือนอย่าให้อาหารนกพิราบ เสี่ยงผิดกฎหมาย thaihealth


แฟ้มภาพ


เตือนประชาชนอย่าให้อาหารนกพิราบในที่หรือทางสาธารณะ เสี่ยงผิดกฎหมาย ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535


นางสาววรรณดี สนชัย ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กล่าวว่า สำนักงานเขตดอนเมืองจัดทำประกาศสำนักงานเขตดอนเมืองเรื่องห้ามให้อาหารสัตว์ นกพิราบ ในที่หรือทางสาธารณะ ด้วยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากนกพิราบที่อาศัยอยู่ในชุมชน เนื่องจากมีประชาชนนำเศษอาหารมาให้สุนัขจรจัดและนกพิราบธรรมชาติในที่หรือทางสาธารณะ สร้างความสกปรก มูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค รวมทั้งอันตรายจากพาหะนำโรคที่มาจากนกพิราบ ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายประชาชน เช่น โรคไข้สมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น นอกจากนี้นกพิราบสามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วก่อปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนนกพิราบธรรมชาติมักจะเกาะอยู่ตามหลังคาบ้านเรือน กำแพง สายไฟฟ้าและถ่ายมูลจำนวนมาก สร้างความสกปรกและสูญเสียงบประมาณในการทำความสะอาด


ตามมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 จึงห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่หรือทางสาธารณะ ทั้งนี้มูลฝอยหมายความรวมถึงเศษอาหารที่นำมาให้สัตว์ อาทิ นกพิราบ หรือสุนัขจรจัด ในที่หรือทางสาธารณะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร.02-5659407

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ