เตือนหน้าหนาวระวังไฟไหม้

ที่มา : แนวหน้า


หน้าหนาวระวังไฟผลาญ thaihealth


แฟ้มภาพ


ฤดูหนาว สภาพอากาศแห้งแล้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย เตือนประชาชนระมัดระวังเรื่องการเกิดอัคคีภัย


นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศแห้งแล้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยเป็นเหตุให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์และได้รับอันตรายหรือเสียชีวิต เขต ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน ระมัดระวังเรื่องการเกิดอัคคีภัย และขอความร่วมมือให้ประชาชนมีความรอบคอบในการใช้ฟืนไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น ระมัดระวังการจุดธูปเทียนบูชาพระ ดูแลซ่อมแซมปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ดูแลตักเตือนบุตรหลานไม่ให้เล่นไม้ขีดไฟ หรือจุดไฟเล่น รวมทั้ง ทำความสะอาดบ้านเรือน และกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆที่เป็นเชื้อเพลิงให้หมดไป


หากพบเห็นอัคคีภัยให้รีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ โดยด่วนที่ 199 หรือที่สำนักงานเขตบางเขน โทร.02-5210666 ต่อ 5856-7 สำนักงานเขตบางเขน

Shares:
QR Code :
QR Code