เตือนหน้าร้อนเลือกซื้อ “น้ำแข็ง” ที่ปลอดภัย

หวั่น!! ไม่ถูกสุขอนามัย-ปนเปื้อนจุลินทรีย์

 

 เตือนหน้าร้อนเลือกซื้อ “น้ำแข็ง” ที่ปลอดภัย

          สสจ.อุดรธานีแนะหน้าร้อนระมัดระวังบริโภคน้ำแข็ง หวั่นไม่ถูกสุขอนามัย ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เลือกบริโภคน้ำแข็งที่บรรจุถุงมิดชิด ปลอดภัยกว่า

 

          น.พ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อนประชาชนจึงนิยมรับประทานน้ำแข็ง นำมาผสมเครื่องดื่ม แช่อาหารสด หรือรับประทานโดยตรง จึงมักพบว่าน้ำแข็งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร

 

          ดังนั้น จึงขอแนะนำการบริโภคน้ำแข็งให้ปลอดภัยแก่ประชาชนได้ทราบและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

 

          1. ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ขนส่ง วิธีการที่จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ คือ ขณะทำการขนส่งน้ำแข็งควรมีภาชนะรองรับ ไม่วางกับพื้นโดยตรง หากจำเป็นหรือมีข้อจำกัดของพื้นที่ ขอให้แยกพื้นที่ที่ทำการขนส่งเป็นสัดส่วน และทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนทำการขนส่ง

 

          นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณขนส่งควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ล้างมือทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติงานสวมรองเท้าที่สะอาด และควรเป็นรองเท้าคนละคู่กับรองเท้าที่ปนเปื้อนจากนอกบริเวณขนส่ง ไม่สูบบุหรี่หรือมีพฤติกรรม อื่นๆ ที่น่ารังเกียจขณะทำการขนส่งและที่สำคัญห้ามใช้เท้าสัมผัสน้ำแข็ง

 

          ในส่วนของรถขนส่งนั้นต้องเป็นรถที่สะอาด โดยเฉพาะพื้นรถที่วางน้ำแข็งต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนทำการขนส่ง และมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิน้ำแข็งให้สม่ำเสมอ

 

          2. ผู้บริโภค ก่อนจะซื้อน้ำแข็งควรจะต้องเลือกซื้ออย่างระมัดระวัง สำหรับน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุงผู้บริโภคควรจะต้องสังเกตรายละเอียดบนฉลาก ฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ และจะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ชื่ออาหาร (ถ้ามี) เลขสาระบบอาหารในเครื่องหมาย อย., ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต, น้ำหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก ข้อความว่า น้ำแข็งใช้รับประทานได้ ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน

 

          สำหรับน้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งขายหรือเสริฟตามร้านอาหาร จะเป็นน้ำแข็งที่จำหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก ดังนั้น ผู้บริโภคควรสังเกตน้ำแข็ง สถานที่เก็บรักษา ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อน หากเป็นน้ำแข็งซอง ควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยนำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และควรใส่ในภาชะบรรจุที่สะอาด

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ

 

 

update 10-03-52

 

Shares:
QR Code :
QR Code