เตือนหญิงวัยทองอย่าโหมเสริมแคลเซียม


อาจทำให้เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองสูงกว่าปกติ


 สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามีการวิจัยจากประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งทำให้หลายคนที่เคยเชื่อว่าการรับประทานแคลเซียมเสริมมีแต่ผลดีในการช่วยบรรเทาโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนเท่านั้น ต้องคิดให้รอบมากขึ้นก่อนจะตัดสินใจรับประทานแคลเซียมเสริม


 การวิจัยล่าสุดนี้แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนซึ่งรับประทานแคลเซียมเสริมประจำ มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองแตกในอัตราที่สูงกว่าปกติ ทั้งนี้นับเป็นผลการวิจัยที่ขัดแย้งกับความเชื่อก่อนหน้านี้ที่ว่านอกจากแคลเซียมเสริมจะช่วยเรื่องการรักษาสุขภาพกระดูกแล้วยังช่วยลดไขมันเลว แอลดีแอล ลงอีกด้วยจึงน่าจะทำให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจลดลงไปได้เช่นกัน


 สำหรับการวิจัยอันใหม่นี้เป็นการวิจัยที่ทำโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นี้ใช้เวลาในการศึกษายาวนานถึง 5 ปี และเป็นการศึกษาในผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีจำนวน ทั้งสิ้น 1,471 คน และผลสรุปของการวิจัยนี้ระบุว่าความเสียงในการเป็นโรคหลอดหัวใจและหลอดเลือดสมองในกลุ่มที่ได้รับแคลเซียมเสริมนั้นสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ


 “ผลของการรับประทานแคลเซียมเสริมนั้นจะเห็นได้ชัดมากกว่าในกลุ่มที่ตั้งใจรับประทานแคลเซียมเสริมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอกว่า และพบว่าโรคเหล่านี้เริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงเดือนที่ 30 ถึง 60 ของการวิจัย ซึ่งก็สอดคล้องกับช่วงเวลาที่หลอดเลือดหัวใจเริ่มเกิดการเสียหายในคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง” ทีมนักวิจัยกล่าวในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์อังกฤษ


 สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้หญิงที่มีค่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 74 ปี และไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการรักษาโรคกระดูกพรุนหรือว่าเคยได้รับแคลเซียมเสริมมาก่อน และเป็นผู้ที่ไม่มีอาการของโรคใด ๆ


 ทั้งนี้จากจำนวนผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมด 1,471 มีคน 732 คนที่ได้รับแคลเซียมเสริมและอีก 739 คนได้รับยาหลอก โดยนักวิจัยทำการติดตามกลุ่มตัวอย่างเป็นประจำทุก ๆ 6 เดือนเป็นเวลาทั้งสิ้น 5 ปีเต็ม นอกจากนี้แล้วนักวิจัยก็ยังได้ตรวจสอบประวัติการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลของกลุ่มอย่างและใบมรณะบัตรของกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลที่อาจขาดหายไปจากการติดตามผล


 สำหรับอัตราการเกิดอาการของโรคหัวใจนั้นพบว่าในกลุ่มที่ได้รับแคลเซียมมีทั้งหมด 31 คนที่มีรายงานว่าเกิดอาการโรคหัวใจซึ่งนับรวมกันแล้วได้ทั้งหมด 36 ครั้ง ส่วนกลุ่มผู้ที่ได้รับยาหลอกมีทั้งสิ้น 21 คนที่มีการรายงานว่าเกิดอาการของโรคหัวใจซึ่งนับรวมกันได้ทั้งหมด 22 ครั้ง


 และเช่นเดียวกันจำนวนการเกิดอาการของโรคหลอดเลือดสมองแตกก็พบว่าเป็นมากกว่าในกลุ่มผู้หญิงที่ได้รับแคลเซียมเสริม ทั้งนี้พบว่ามีผู้หญิงที่รับประทานแคลเซียมแล้วมีอาการโรคหลอดเลือดสมองแตกทั้งหมด 34 คนและมีอาการเส้นเลือดสมองแตกนับจำนวนครั้งรวมกันได้ 37 หน ส่วนกลุ่มยาหลอกมีเพียง 25 คนที่เป็นหลอดเลือดสมองแตกและจำนวนครั้งที่นับรวมกันได้คือ 26 ครั้งตลอดระยะเวลาการวิจัย


 อย่างไรก็ดีนักวิจัยได้ออกตัวว่าผลการวิจัยนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปท้ายสุดแค่แสดงให้เห็นว่าการรับประทานแคลเซียมเสริมนั้นอาจมีผลข้างเคียงในการทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ยังคงต้องมีการวิจัยลึกลงในรายละเอียดกันต่อไป


 


 
ที่มา

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ภาพประกอบ : www.thaihealth.or.th
update 18-01-51

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ