เตือนสิงห์อมควันเสี่ยงเบาหวานสูงกว่าปกติ


พบว่าเป็นโรคเบาหวานชนิด 2 สูงกว่าคนที่ไม่สูบถึง 44%


 สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามีการวิจัยออกมาใหม่ซึ่งน่าจะนับเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งในการเลิกสูบบุหรี่เพราะว่าการวิจัยนี้ระบุว่าการสูบบุหรี่ที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสาเหตุของมะเร็งปอด โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองแตกนั้นยังทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานสูงกว่าปกติอีกด้วย


 ทั้งนี้นักวิจัยรายงานผลการศึกษาว่าคนที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ โดยเป็นการวิจัยที่ทำโดยทีมนักวิจัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์


 ดร.คาโรล วิลลี่ จากมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคณะผู้วิจัยทำการวิเคราะห์การวิจัยที่มีการทำมาก่อนหน้าจำนวนทั้งสิ้น 25 การวิจัยด้วยกัน โดยได้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ผลไปที่ความสัมพันธ์กันระหว่างการสูบบุหรี่และการเป็นโรคเบาหวาน ผลการวิจัยทั้งหมดนี้เป็นการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างปี 1992 และ 2006 และเป็นการศึกษาในคนจำนวนรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคนและใช้ระยะเวลาศึกษารวม 30 ปี


 นอกจากนี้แล้วนักวิจัยยังพบด้วยว่าความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นี้ยังสูงกว่าเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยที่ 44 เปอร์เซ็นต์ที่ว่านี้อีกต่างหากในกรณีของคนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้สูบบุหรี่จัด กล่าวคือในคนที่สูบบุหรี่อย่างน้อย 20 มวนต่อวันมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานสูงกว่าคนไม่สูบเลยถึง 61 เปอร์เซ็นต์


 อย่างไรก็ดีนักวิจัยพบว่าการเลิกสูบบุหรี่จะช่วยทำให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิด 2 นี้ลดลงไปได้ โดยพบว่าคนที่เคยสูบบุหรี่แล้วเลิกสูบจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานหลงเหลืออยู่เพียง 23 เปอร์เซ็นต์ซึ่งหากเทียบกับคนที่กำลังสูงอยู่ก็ถือว่าความเสี่ยงลดลงมากว่าครึ่งจากความเสี่ยงเฉลี่ยเลยทีเดียว ผลการวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของสามาคมแพทย์อเมริกัน


 “ในระดับสาธารณสุขแล้ว นี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานนั้นในปัจจุบันนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ฉะนั้นแล้วการตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานจึงน่าจะเป็นอีกเหตุผลดี ๆ ที่ผู้สูบบุหรี่จะใช่เพื่อเลิกบุหรี่หรือผู้ที่ไม่สูบไม่ตัดสินใจลองสูบ” วิลลี่กล่าว


 สำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคเบาหวานที่มักพบร่วมกับปัญหาน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม และมีวิถีชีวิตแบบนั่งๆ นอน ๆ และเป็นโรคที่กำลังเป็นกันมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก


 นักวิจัยกล่าวว่าส่วนการสูบบุหรี่นั้นก็เป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ที่จริง ๆ แล้วเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ด้วยการไม่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของการตายของคนจำนวนประมาณ 4 ล้านคนต่อปี หรือประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนการตายทั่วโลก


 


 


ที่มา

ข้อมูลจาก : สำนักข่าวต่างประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ภาพประกอบ : www.thaihealth.or.th
update 14-12-50

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ