เตือนระวัง ‘มือ เท้า ปาก’ ชนิดรุนแรง

เตือนระวัง 'มือ เท้า ปาก' ชนิดรุนแรง thaihealth


แฟ้มภาพ


ฝน ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมือ เท้า ปาก เอนเทอโรไวรัส 71 (EV 71) สายพันธุ์ที่มีความรุนแรง แนะ พี่น้องประชาชนช่วยกันสังเกตอาการของ บุตรหลาน เรื่องสุขอนามัย


นางสาวรจนา พิริยะอนนท์ ผู้อำนวยการ เขตบึงกุ่ม กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมือ เท้า ปาก เอนเทอโรไวรัส 71 (EV 71) สายพันธุ์ที่มีความรุนแรง ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงของโรค คือ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เนื่องจากยังมี ภูมิต้านทานไม่เต็มที่ เขต จึงขอเตือน พี่น้องประชาชนช่วยกันสังเกตอาการของ บุตรหลาน และดูแลเรื่องสุขอนามัยทั้ง ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง โดยการล้างมือ ฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนเตรียมอาหาร และหลังขับถ่ายทุกครั้ง รับประทาน อาหารที่สะอาด ปรุงใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ใช้ช้อนกลางในการ รับประทานอาหาร ไม่ใช้แก้วน้ำ หลอดดูด ช้อน ขวดนมร่วมกับผู้อื่น


สำหรับผู้ดูแลเด็กต้องตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือบ่อยๆ และรีบล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว เมื่อเช็ดน้ำมูก น้ำลาย หรือเปลี่ยนผ้าอ้อม เสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระ ล้างทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้และเครื่องเล่นภายในศูนย์เด็กฯ หรือโรงเรียนเป็นประจำ โดยเฉพาะห้องน้ำ เพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค สำหรับเด็กที่ติดเชื้อ จะมีอาการเป็นไข้ อ่อนเพลีย เจ็บปาก และเบื่ออาหาร มีแผล อักเสบที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้ม อาจเกิดตุ่มผื่นแดงที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ก้น หรือหัวเข่า ไม่มีอาการคัน แต่เวลากดจะเจ็บ แตกออกเป็นหลุมตื้นๆ อาการและแผล จะค่อยๆ ดีขึ้นและหายภายใน 7-10 วัน หรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ แต่สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานท่าน


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code