เตือนภัยอันตรายในช่วงฤดูหนาว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เผย ปัจจุบันเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว มักมีลมกระโชกแรงหรือพายุสภาพอากาศแห้งแล้ง ความชื่นต่ำทำให้เกิดภัยอันตรายขึ้นหลายกรณี เช่น การเกิดอันตรายจากอัคคีภัย ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลต่างๆ หลายเทศกาล จึงมีความเสี่ยงต่ออัคคีภัยได้ง่าย

นายธัญชัย ภักดีรัตน์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เมื่อเกิดอัคคีภัยจะลุกลามได้รวดเร็วและภัยอันตรายได้อีกประการหนึ่ง คือ อันตรายจาการเล่นว่าว ในช่วงฤดูหนาว เด็กๆ ในหลายหมู่บ้านเล่นว่าว และนวดข้าว ใกล้กับแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอาจเกิดอันตรายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฯลฯ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ดังนี้

1.จัดที่อยู่อาศัย/ สำนักงานให้เป็นระเบียบ และเก็บสิ่งของที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น กระดาษ ไม้ขีดไฟ น้ำมัน ให้เรียบร้อย

2.หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หากพบว่าชำรุดให้รีบเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปลอดภัย

3.อย่าใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับปลั๊กไฟฟ้าอันเดียวกัน เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนสูง และเกิดไฟลุกไหม้ได้

4.ปิดสวิตซ์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ อย่าเสียบปลั๊กเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าทิ้งไว้จนน้ำแห้ง เพราะอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

5.ดับไฟในเตาหุงต้มให้สนิทก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และอย่าปล่อยให้ถ่านหรือฟืนมอดดับเองเป็นอันขาด

6.อย่าทิ้งก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทลงพื้น กองขยะ หรือบนหญ้าแห้ง อีกทั้งไม่จุดธูปเทียนบูชาพระ หรือยากันยุงทิ้งไว้

7.จัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดมือที่สามารถดับไฟได้ทุกประเภทประจำบ้าน

8.หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงด้วยเครื่องที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ หรือพบสัญญาณเตือนภัยให้กดสัญญาณและแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทันที หากไม่สามารถดับเพลิงด้วยตนเองได้ให้รีบออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด หากอยู่ในอาคารสูงให้ใช้บันไดหนีไฟ ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด

9.ผู้อยู่อาศัยในอาคารสูง ควรตรวจสอบบันไดหนีไฟ ทางออกฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ห้องพักมากที่สุดรวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ อุปกรณ์ดับเพลิง และศึกษาคำแนะนำการปฏิบัติตัวและการหนีไฟอย่างละเอียด และรีบแจ้งเหตุให้สมาชิกในบ้านทราบโดยเร็ว

10.การเผาขยะและหญ้าแห้งในที่โล่งแจ้งในช่วงอากาศแห้ง ควรทำด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรเผาในขณะลมแรง รวมทั้งการเผาควรเฝ้าดูจนกระทั่งไฟดับสนิท

11.หากพบเห็นเพลิงไหม้ แจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 199 หรือ สถานีดับเพลิง, สถานีตำรวจ หรือสำนักงานเขตท้องที่ดำเนินการโดยด่วน

 

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code