เตือนภัยข้อมูลโลกโซเชียล ‘กินเพื่อสุขภาพที่ดี’

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เตือนภัยข้อมูลโลกโซเชียล 'กินเพื่อสุขภาพที่ดี' thaihealth


ข้อมูลด้านสุขภาพที่แชร์กันในโลกโซเชียล บางเรื่องเป็นข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิง เมื่อข้อมูลส่งต่ออาจทำให้เกิดการปฏิบัติที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายในระยาวได้


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าวเรื่อง "กินตาม Social Media" และการประชุมวิชาการโภชนาการ ครั้งที่ 10 "เรื่อง โภชนาการเชิงรุก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 18 – 20 ต.ค.59 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุม ในวันที่ 18 ต.ค.59 จัดโดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย


ศ.เกียรติคุณ พญ.จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการโภชนาการฯ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศในมุมมองต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน และสร้างความตระหนักถึงปัญหาในอนาคตและร่วมหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป


สำหรับเนื้อหาในการประชุมมุ่งหวังให้เกิดการวางแผนในเชิงรุก โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าใจสถานการณ์การบริโภคและสุขภาพคนไทย มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจมากมายจากวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เช่น การบรรยายเรื่อง Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs จาก WHO และ Nutrition and Healthcare Management for Aging and Longevity : Japan Model จากวิทยากรชาวญี่ปุ่น


นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการธุรกิจอาหารเพื่อโภชนาการของคนไทย , แนวโน้มสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย , การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน NCDs ในเตือนภัยข้อมูลโลกโซเชียล 'กินเพื่อสุขภาพที่ดี' thaihealthประเทศไทย , ขับเคลื่อนเชิงรุก สร้างสุขผู้สูงวัยไทย , Healthy diet, Fact or Fake Check ก่อน Share , App 60 days best of me ลดพุงลดโรคใน 60 วัน เป็นต้น อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) รวมกว่า 70 เรื่อง สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.tcn-conference.com/ หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 081-7018345 และ Email : [email protected]


พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สมาคมโภชนาการฯ ร่วมกับกรมอนามัยได้จัดพิมพ์เป็นหนังสืออิเลคทรอนิคส์ หรือ eBook โดยใช้ชื่อว่า "ไขข้อข้องใจด้านอาหารและโภชนาการ" โดยพิจารณาหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชาชน สำหรับเนื้อหาประกอบไปด้วยประเด็นที่มีการส่งต่อกันในโลกออนไลน์บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิง บางข้อมูลส่งต่อแล้วทำให้เกิดการปฏิบัติที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายในระยาวได้ อาทิ การแนะนำให้กินไข่ดิบ แต่ในความเป็นจริงแล้วไข่ดิบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์มากอาจทำให้ท้องเสียได้ ย่อยยาก อีกทั้งมีโปรตีนที่จะไปจับวิตามินบางตัวในร่างกายทำให้ไม่สามารถดูดซึมวิตามินไปใช้ได้ อีกทั้งการสนับสนุนให้กินไข่ขาว เพราะมีโปรตีนมากจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อซึ่งประเด็นนี้ก็ไม่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะกล้ามเนื้อร่างกายจะเพิ่มขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่าง ทั้งเรื่องคุณค่าอาหาร และการออกกำลังกาย เป็นต้นเตือนภัยข้อมูลโลกโซเชียล 'กินเพื่อสุขภาพที่ดี' thaihealth


สำหรับประเด็นการส่งเสริมให้กินน้ำผลไม้แยกกาก แต่จากผลงานวิจัยแล้วการกินผลไม้ทั้งลูกมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าแน่นอน เพราะมีใยอาหารช่วยในการขับถ่าย ลดคอเลสเตอรอล มีวิตามิน และสารต้านอนุมูลอิรสระ อีกทั้งการกินน้ำผลไม้แยกกากยังอาจทำให้ร่ายการได้รับปริมาณน้ำตาลมากเกินไปอีกด้วย


ส่วนการสนับสนุนให้กินน้ำมันมะพร้าวมากกว่าน้ำมันประเภทอื่น แต่ในความเป็นจริงแล้ว น้ำมันมะพร้าวไม่มีกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย และมีไขมันอิ่มตัวสูง การบริโภคมากเกินไปจะส่งผลต่อร่างกายในระยะยาว เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เช่นกัน


ส่วนประเด็นการส่งต่อที่ร้อนแรงที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องการส่งเสริมให้กินทุเรียนเพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนกับข้ออ้างนี้ เพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง ทุเรียน 1 เม็ด ให้พลังงานถึง 130 กิโลแคลอรี การกินทุเรียนครั้งละ 4 – 6 เม็ด จะเทียบเท่ากับกินข้าวมันไก่ 2 จาน (หรือการกินอาหาร 2 มื้อเลยทีเดียว)


นอกจากนี้ eBook จะไขข้อข้องใจในประเด็นที่มีการส่งต่อกันแล้ว ยังมีเนื้อหาแนะนำการบริโภคและดูและสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น แนะนำปริมาณการกินข้าวและแป้งให้พอดี เหมาะสมในแต่ละวัยโดยไม่อ้วน และได้รับพลังานเพียงพอ การแนะนำการกินผลไม้ที่ถูกต้อง ซึ่งไม่จำเป็นต้องกินเฉพาะตอนเช้าเสมอไป สามารถกินได้ทั้งวันๆ ละ 3 – 5 ส่วน รวมทั้งแนะนำปริมาณการกินไข่ให้เหมาะสมในแต่ละวัย เช่น เด็ก 1 – 5 ปี วัยรุ่น ผู้ใหญ่วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ควรกินวันละ 1 ฟอง ส่วนผู้ป่วนเบาหวาน ไขมันในเลือกสูง ความดันสูงไม่ควรกินเกิน 3 ฟอง/สัปดาห์


ผู้สนใจสามารถเข้าไปติดตามเนื้อหาใน eBookได้ทาง http://www.ebooks.in.th/anamaibook/ และนอกจากได้จัดพิมพ์ eBook แล้ว สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยและกรมอนามัย ยังได้จัดทำอินโฟกราฟฟิค สรุปเนื้อหาเผยแพร่ทางสื่อโซเซียล เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารอีกทางหนึ่งด้วย ด้วยหวังว่า ทั้ง eBook และอินโฟกราฟฟิค จะเป็นคำตอบด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการนี้ต่อญาติพี่น้องและเครือข่ายต่อไป ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปสู่การบริโภคอาหารให้มีโภชนาการและสุขภาพที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code