เตือนผู้บริโภค ซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ต้องดูฉลากอย่างละเอียด

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จ.ขอนแก่น ย้ำ กระเช้าของขวัญปีใหม่ต้องติดฉลากที่มีรายละเอียดของสินค้าชัดเจน และต้องมีคุณภาพตามที่ระบุไว้

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้ประสานงานสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนโดยทั่วไปจะมีความต้องการซื้อหากระเช้าของขวัญไปมอบอวยพรให้กับคนที่เคารพรัก ขณะที่ห้างร้านต่างๆ ก็ต้องแข่งกันผลิตกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ทันขายและให้ดึงดูดใจลูกค้า เพื่อที่จะมีรายได้จากการขายกระเช้าของขวัญปีใหม่ด้วย ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องรู้ไว้ก่อนคือ สินค้าต้องมีคุณภาพตามฉลากที่ระบุ

โดยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา กรมการค้าภายใน ประกาศคุมเข้มการขายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ให้ต้องมีรายละเอียดสินค้าชัดเจน  5  ข้อ  ได้แก่

1.ต้องไม่ใส่เหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.ต้องมีฉลากรายการสินค้าให้ชัดเจน

3.ต้องบอกราคาสินค้า และราคาห้ามสูงกว่าความเป็นจริง

4.สินค้าต้องมีอายุมากกว่า 3-6 เดือน

5.ต้องระบุวันเปลี่ยนคืนสินค้า

“สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นนี้ จึงได้ทำการสุ่มสำรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2555 ตามห้างร้านต่างๆ จำนวน   6 แห่ง พบว่า มีกระเช้าของขวัญที่ขายตามห้างร้านจำนวน 1 บริษัท ที่ไม่ระบุวันเวลาในการคืนสินค้า จากจำนวนทั้งหมด  11 บริษัท และจากการสุ่มซื้อสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าภายในกระเช้าปีใหม่ พบว่า มี  2 บริษัท ที่ระบุ วัน เดือน ปี ของวันหมดอายุของสินค้า ไม่ตรงกับฉลากบนกระเช้า จากจำนวนทั้งหมด 5 บริษัท ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุข้างต้น ทั้ง 5 ข้อ” ผู้ประสานงานสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น กล่าว

“หากประชาชนผู้บริโภคท่านใด พบปัญหาจากการซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ไม่เป็นไปตามฉลาก หรือปัญหาอื่นๆ สามารถที่แจ้งเรื่องร้องเรียนไปได้ที่ สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น โทร. 085-1002777 ซึ่งเป็นศูนย์เฝ้าระวังอาหารปลอดภัยภาคประชาชนที่จะดำเนินการร่วมกับภาครัฐ มิให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่ไม่มีจริยธรรม และท่านใดสนใจที่จะขอรับการสนับสนุนกิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภค สามารถประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ได้เช่นกัน” นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ กล่าวย้ำในตอนท้าย

ทั้งนี้หากผู้บริโภค พบเจอสิ่งที่เข้าข่ายการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการในกรณีข้างต้น สามารถแจ้งเรื่องได้ที่สายด่วนร้องทุกข์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โทร. 1166

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code