เตือนผู้ขับขี่รถโดยสาร เพิ่มความระมัดระวัง


หลังพบสถิติอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากความประมาท


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท หมั่นตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับรถเร็ว ไม่เปลี่ยนช่องทางไปมา เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ที่สำคัญ ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทและพึงระลึกอยู่เสมอว่ามีอีกหลายชีวิตฝากความปลอดภัยไว้หลังพวงมาลัย


นายอนุชา  โมกขะเวส  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เปิดเผยว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่ พบว่า มีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะขาดความระมัดระวัง ประมาท ทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอเตือนผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน


ดังนี้ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง หรือรถตู้โดยสาร ควรขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนด ไม่ออกตัวในลักษณะกระชาก ไม่แซง ไม่แย่งกันรับผู้โดยสาร และควรขับรถในช่องทางซ้าย จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนช่องทางไปมาบ่อยครั้ง เพื่อความสะดวกในการรับส่งผู้โดยสารตามป้ายหยุดรถ คนขับรถแท๊กซี่ ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และต้องกำชับให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในทุกรูปแบบ เช่น ไม่ขับรถเร็ว ไม่ขับจี้ท้ายรถคันหน้า ไม่ขับแซงหรือเปลี่ยนช่องทางบ่อยครั้ง ผู้ขับรถบรรทุกสิ่งของ ไม่ควรบรรทุกของเกินความกว้างของตัวรถ และความยาวด้านหน้าก็ไม่ควรยื่นออกมาเกินตัวรถที่ผู้ขับขี่นั่ง ส่วนด้านหลังสามารถยื่นได้ไม่เกิน 2.5 เมตร และควรติดผ้าแดงหรือไฟสัญญาณไว้ที่สิ่งของที่ยื่นออกมากจากตัวรถด้วย เพื่อให้ผู้ขับขี่รถคันอื่นสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับขี่รถด้วยความระมัดระวังให้มากที่สุด เพราะมักเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถบรรทุกสิ่งของบ่อยครั้ง ผู้ขับรถสองแถว รถรับ – ส่งผู้โดยสาร ตัวรถควรติดหลังคาและเหล็กบังข้างให้เรียบร้อย ควรมีเด็กเก็บค่าโดยสารอยู่ท้ายรถ เพื่อคอยดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารอีกทางหนึ่ง ก่อนออกรถผู้ขับขี่ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังทุกครั้ง เพื่อป้องกันมิให้ผู้โดยสารพลัดตกจากรถ เนื่องจากการขับขี่ในลักษณะกระชากหรือเหยียบเบรกบ่อยๆ ที่สำคัญ ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ควรติดบัตรประจำตัวของผู้ขับขี่ และพกใบอนุญาตขับรถไว้ในรถทุกครั้ง และสิ่งที่ควรปฏิบัติทุกครั้งก่อนขับรถก็คือ ควรงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและตัวผู้ขับขี่เอง


จะเห็นได้ว่า การขับรถถูกวินัยจราจร และร่วมกันใส่ใจในความปลอดภัย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียชีวิตของคนไทย


 


 
ที่มา

ข้อมูลจาก
: press release, local

ภาพประกอบ :
www.thaihealth.or.thupdate 04-12-50

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ