เตือนประชาชน ‘ระวัง โรคไข้เลือดออก’

ระวัง ไข้เลือดออกระบาด แพทย์แนะหากมีไข้สูง ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ หรือมีอาการน่าสงสัย ควรพบแพทย์ทันที


เตือนประชาชน ‘ระวัง โรคไข้เลือดออก’ thaihealth


นายแพทย์วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะของโรค และเป็นปัญหาสาธารณสุขของไทยมาโดยตลอด โรคนี้หากได้รับการรักษาช้า อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ จากสถิติเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 87 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 8.35 ต่อประชากรแสนคน และมีผู้ป่วยอยู่ในทุกกลุ่มอายุ และสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขได้เตือนว่า โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มกลับมาระบาดได้ในปี 2558 ลักษณะสำคัญของไข้เลือดออก ซึ่งมีอาการสำคัญ 4 ประการคือ 1.ไข้สูงลอย คือมีไข้สูง 39-40 องศา มักมีหน้าแดง ไม่ค่อยมีอาการน้ำมูกไหลหรือไอ เด็กโตจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ อาการไข้สูงมักมีระยะ 4-5 วัน 2.อาการเลือดออก เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน เลือดออกในกระเพาะอาหาร โดยจะมีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายดำ มีจุดเลือดออกตามตัว 3.ตับโต กดเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวา 4.ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด หรือ ช็อกมักจะเกิดในช่วงไข้จะลดโดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รอบปากเขียว อาจมีอาการปวดท้องมาก ก่อนจะมีอาการช็อก ชีพจรเบาเร็ว ความดันต่ำ


สำหรับยาที่ใช้ในการรักษาไข้เลือดออกในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้รักษาได้โดยตรงและหากสงสัยว่าเด็กหรือบุคคลในบ้านมีอาการน่าสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกให้รีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านท่าน เพื่อการรักษาที่ถูกต้องทันท่วงทีต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทร.0 2950 3071-6


 


 


ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code