เตือนประชาชน ระวังโรคฉี่หนู

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


เตือนประชาชน ระวังโรคฉี่หนู  thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานควบคุมโรคที่10 เตือนปชช.ระวังโรคฉี่หนูช่วงฤดูฝน พบผู้ป่วยแล้ว 130 ราย เสียชีวิตแล้ว 4 ราย


นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี กล่าวว่าว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูกาลการระบาดของโรคไข้ฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส โรคนี้พบได้ตลอดปีแต่จะพบมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีฝนตกหนัก น้ำขังเฉอะแฉะเอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค


ข้อมูลสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนู จากกลุ่มระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จ.อุบลราชธานี พบรายงานผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัด ได้แก่ จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ในปี2559นี้พบผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนูแล้ว130ราย เสียชีวิต4ราย จังหวัดที่มีผู้ป่วย และเสียชีวิตมากที่สุด คือ จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วย85ราย เสียชีวิต4ราย


นพ.ศรายุธ กล่าวว่า โรคนี้มีสาเหตุมาจากหนู หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว ควาย สุนัข แมว ซึ่งปนเปื้อนอยู่ตามแหล่งน้ำขังชื้นแฉะทั่วไป เชื้อโรคไข้ฉี่หนูสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยการเข้าทางบาดแผลหรือเยื่อบุอ่อนๆของร่างกาย เช่น ง่ามมือ ง่ามเท้า ตา ขณะที่แช่น้ำ หรือการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดมีเชื้อโรคปนเปื้อนในอาหารนั้นๆ มักพบติดเชื้อขณะทำนา ทำสวน ระหว่างการจับปลา หรือจับหนูในนา


วิธีการป้องกันตนเองเบื้องต้น เกษตรกรควรสวมใส่รองเท้าบูทเมื่อลง แช่น้ำ และหลังเสร็จภารกิจหรือขึ้นจากน้ำให้รีบล้างมือ ล้างเท้า ด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลตามร่างกาย

Shares:
QR Code :
QR Code