เตือนกินอาหารทะเลสุกๆดิบๆเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

   /data/content/23454/cms/achimuvwx457.jpg      

          โรคอาหารเป็นพิษมักเกิดจากการบริโภคอาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกและปนเปื้อนเชื้อโรค ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่อบอุ่นของปี สำหรับประเทศไทยอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษมีแนวโน้มสูงขึ้น มีรายงานระบุเชื้อก่อโรคได้เพียงร้อยละ 0.1-6 เนื่องจากอาการป่วยไม่รุนแรง ผู้ป่วยมักไม่มารับการตรวจและรักษาในสถานบริการสุขภาพ การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนทั่วถึง สดใหม่และสะอาด หมั่นล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่ายป้องกันโรคได้

          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าจากข้อมูลเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557 – 9 มี.ค. 2557 พบผู้ป่วย 24,599 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 38.72 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ คือ 45-54 ปี (ร้อยละ 10.44) รองลงมา 15-24 ปี (ร้อยละ 10.32) และ อายุมากกว่า 65 ปี (ร้อยละ 9.64) จังหวัดที่มีอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อุดรธานี (140.94 ต่อแสนประชากร) รองลงมา คือ อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ และขอนแก่น

          นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า โรคอาหารเป็นพิษเป็นคำกว้างๆที่ใช้อธิบายถึงอาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อน ได้แก่ ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือ พยาธิ ปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี หรือโลหะหนักเป็นต้น ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การเก็บรักษา การประกอบอาหาร และการบริการอาหาร บางครั้งอาการอาหารเป็นพิษ อาจเกิดจากการบริโภคสิ่งที่เป็นพิษโดยตรง เช่น เมล็ดสบู่ดำ ลูกโพธิ์ ปลาปักเป้า คางคก เป็นต้น การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ พบได้จากการที่คนจำนวนมากรับประทานอาหารปนเปื้อนร่วมกัน และมีอาการอย่างรวดเร็วหลังจากรับประทานอาหารแล้ว อาการของโรคอาหารเป็นพิษ ส่วนใหญ่ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำและปวดมวนท้องรุนแรงเฉียบพลัน บางครั้งมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้และปวดศีรษะ บางครั้งมีอาการคล้ายเป็นบิด ถ่ายอุจจาระปนเลือด หรือเป็นมูก ไข้สูง และมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูง โรคอาหารเป็นพิษน้ันเป็นโรคที่ไม่ค่อยรุนแรง มีระยะเวลาดำเนินโรค 1-7 วัน การติดเชื้อในระบบอื่นของร่างกาย ส่วนการเสียชีวิตพบได้แต่น้อยมาก ระยะฟักตัว ปกติ 6-25 ชั่วโมง หรืออยู่ในช่วง 4-30 ชั่วโมง ทั้งนี้สาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษมาจากการกินอาหารทะเลที่ดิบหรือปรุงไม่สุกพอ หรือสุกๆดิบๆ/data/content/23454/cms/defiruwxy468.jpg

          “โรคอาหารเป็นพิษ มักป่วยไม่รุนแรงสามารถรักษาได้ตามอาการ เช่น อาการปวดท้อง และการทดแทนด้วยน้ำและเกลือแร่ ไม่แนะนำการให้ยาปฏิชีวนะ การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษทุกสาเหตุสำคัญที่สุด ด้วยมาตรการป้องกันโรคตามกฎหลัก 10 ประการดังนี้ 1. เลือกอาหารที่ผ่านการเตรียมเป็นอย่างดี 2. ปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนทั่วถึง 3. ควรกินอาหารที่สุกใหม่ๆ 4. ระมัดระวังอาหารที่ปรุงสุกแล้วอย่าให้มีการปนเปื้อน 5. อาหารที่ค้างมื้อต้องอุ่นให้ร้อนก่อน 6. แยกอาหารดิบและอาหารสุก ให้ระมัดระวังการปนเปื้อน 7. ล้างมือก่อนจับต้องอาหารเข้าสู่ปาก 8. รักษาความสะอาดของห้องครัว อุปกรณ์ประกอบอาหารและรับประทานอาหาร 9. เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อื่นๆ 10. ใช้น้ำสะอาดมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้น เช่น อาเจียนมาก รับประทานอาหารและน้ำไม่ได้ ถ่ายเหลวไม่หยุด มีไข้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุให้รีบมาพบแพทย์” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

         

         

          ที่มา : เว็บไซด์หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code