เตือนกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 เตือนกลุ่มเสี่ยง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป คนอ้วนน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยเรื้อรัง ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ว่าอากาศที่เปลี่ยนบ่อย หลายคนอาจปรับตัวไม่ทัน ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา หนึ่งในนั้น คือ ไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป คนอ้วนน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยเรื้อรัง ควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัดใหญ่ควรพักผ่อนอยู่กับบ้าน เวลาไอหรือจามต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดจมูก ล้างมือบ่อยๆ อย่าใช้ของส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ร่วมกับผู้อื่น และควรไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อมีการระบาดของโรค ที่สถานบริการสาธารณสุข หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ