เตรียมรับมือออกพรรษา – ลอยกระทงปีนี้

       ปภ. ร่วมมือหน่วยภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงออกพรรษา-ลอยกระทง ปีนี้ คุมเข้ม 10 พฤติกรรมเสี่ยง


/data/content/26069/cms/e_abchjklsuw39.jpg


      นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยภาคีเครือข่ายทุกระดับ ดำเนินการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทงปี 2557  โดยมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์ "ออกพรรษาและลอยกระทงปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" เน้นคุมเข้ม 10 พฤติกรรมเสี่ยง คือ


     1. ไม่สวมหมวกนิรภัย 2. มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 3. เมาสุรา 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5. ไม่มีใบขับขี่ 6. ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด 7. ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 8. ขับรถย้อนศร 9. เเซงในที่คับขับ 10. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการขับรถ ตลอดจนควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดอีกด้วย


     ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง ในปี 2557 นี้


 


 


      ที่มา: ไอ.เอ็น.เอ็น. 


      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code