เตรียมรับมือฝุ่น PM2.5 พร้อมให้ความรู้ป้องกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


เตรียมรับมือฝุ่น PM2.5 พร้อมให้ความรู้ป้องกัน thaihealth


แฟ้มภาพ


เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาว  ซึ่งมักมีปัญหาฝุ่น PM.25 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมมาตรการรับมือ พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันดูแลสุขภาพ โดยเน้นใส่หน้ากากอนามัย และงดการเผาในที่โล่งแจ้ง


พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ว่า กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ ในการติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดหลักในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น เข้มงวดการตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภทในพื้นที่ การรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งและไม่ขับช่วยดับเครื่อง


ทั้งนี้ กทม.มีช่องทางการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองให้ประชาชนรับทราบแบบ เรียลไทม์ พร้อมรายงานข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangkokairquality.com www.air4bangkok.com www.prbangkok.com เฟซบุ๊ก : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร แอพพลิเคชั่น : AirBKK รวมถึงจอแสดงผลบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจอแสดงผลแบบเคลื่อนที่


หากพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานต่อเนื่องจะมีการเพิ่มความถี่การแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM2.5 เป็นวันละ 3 รอบเวลา คือ 07.00 น. 12.00 น. และ 15.00 น. ส่วนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ได้มอบหมายสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และสำนักงานเขตพื้นที่ จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้ความรู้


พร้อมกันนี้ได้รณรงค์ให้ 1. ฌาปนสถานทั่ว กทม. 308 แห่ง บำรุงรักษาเตาเผาศพให้มีสภาพสมบูรณ์ 2. ขอความร่วมมือศาลเจ้า 77 แห่ง ลดการปล่อยฝุ่นละอองจากการจุดธูปและการเผากระดาษในช่วงเทศกาล 3. แจ้งให้สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทำให้ถูกสุขลักษณะ 4. ส่งเสริมความรู้ให้สถานประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) ในกระบวนการผลิต มีการควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีระบบกำจัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงค้าในตลาดสดและตลาดนัด และแผงลอยที่ใช้เตาปิ้งย่าง กว่า 1,700 ราย ตระหนักถึงอันตรายของฝุ่นละออง

Shares:
QR Code :
QR Code