เตรียมรับมือน้ำภาคใต้

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


เตรียมรับมือน้ำภาคใต้ thaihealth


แฟ้มภาพ


เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสภาพฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการระบายน้ำและเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ


          ชป.เตรียมรับมือน้ำภาคใต้ หลังฝนตกเพิ่มขึ้น ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ โดยให้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสภาพฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการระบายน้ำและเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังให้บูรณาการประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด สำนัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท กำหนดพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ทั้ง 75 จุด(ตั้งแต่จ.เพชรบุรีลงไป) เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 6,768 ล้าน ลบ.ม. สามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 1,500 ล้าน ลบ.ม.


          แจ้งข่าวหน้าเกษตรหนังสือ พิมพ์เดลินิวส์เปิดอีเมล [email protected] อีก 1 ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655 ส่วนอีเมล [email protected] ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ


 


         

Shares:
QR Code :
QR Code