เตรียมพร้อมผู้ปกครองดูแลใจทีมหมูป่า เน้น3เรื่อง

ที่มา : กรมสุขภาพจิต


ผู้ปกครองพร้อมดูแลใจทีมหมูป่า เน้น“รับฟัง ปลอบขวัญ ให้กำลังใจ” thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิต เตรียมความพร้อมผู้ปกครอง-ญาติของทีมหมูป่า 13 คน  ดูแลด้านจิตใจของเด็ก โดยเน้นดูแลแบบผู้ประสบภัย “รับฟัง ปลอบขวัญ ให้กำลังใจ”


นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า  หลังจากที่ทีมฟุตบอลหมูป่า และโค้ชได้รับการช่วยเหลือออกมาทั้งหมดแล้ว  และได้รับการดูแลสุขภาพกายจนอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้ว จึงจะดำเนินการดูแลสุขภาพจิตต่อ แผนในขั้นแรกคือการเตรียมพร้อมของพ่อแม่และญาติ ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมลูกหลาน ที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล  กรมสุขภาพจิตและทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทในพื้นที่ได้วางแผนร่วมกันโดยจะเน้นที่กระบวนการป้องกันและความเข้าใจต่อสถานการณ์ ให้ผู้ปกครองให้ความช่วยเหลือประคองจิตใจของลูกหลาน 3 เรื่องคือ การรับฟัง ปลอบขวัญ และให้กำลังใจ โดยให้ผู้ปกครองรับฟังความกังวลของเด็กๆอย่างตั้งใจ และไม่แสดงความคิดเห็นด้านลบ  เนื่องจากเด็กเป็นผู้ประสบภัย เด็กไม่ได้สูญเสีย ต้องให้การดูแลแบบผู้ประสบภัย เพื่อรับรู้ความคิดของเด็ก ให้เด็กระบายออกมาให้มากที่สุด ประการต่อมาคือการสัมผัส ปลอบขวัญ แสดงความรักความห่วงใย เช่นการกอด ลูบศีรษะ เป็นต้น และการให้กำลังใจแก่แด็ก เพื่อคลี่คลายความกังวลต่างๆ  ซึ่งขณะนี้ได้ฝึกซ้อมความเข้าใจทุกครอบครัวไว้แล้ว และทุกคนสามารถทำได้อย่างดี 


ทางด้านนายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า  หลังจากที่เด็กติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลาหลายวัน ขณะอยู่ที่โรงพยาบาล การดูแลฟื้นฟูด้านร่างกายเป็นความเร่งด่วนลำดับแรก เมื่อสภาพร่างกายดีขึ้นแล้วจะดำเนินการประเมินสภาพจิตใจโดยทีมจิตเวชของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หลังจากนั้นจะมุ่งเน้นที่การป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจรวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็น  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการโดยทีมของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของกรมสุขภาพจิต

Shares:
QR Code :
QR Code