เด็ก-ผู้สูงวัย ระวัง 7 โรคหน้าหนาว

          กรมควบคุมโรคเตือนระวัง 7 โรคอันตรายช่วงหน้าหนาว และภัยสุขภาพจากความหนาว เผยหน้าหนาวปีที่แล้วตาย 65 ราย เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวสุดเสี่ยง แนะเลี่ยงดื่มเหล้า สวมเสื้อผ้าอบอุ่น


/data/content/26086/cms/e_befhjkptuy68.jpg


          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นและหมอกหนาปกคลุม สภาพอากาศที่เย็นชื้นจะทำให้เชื้อโรคมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น แพร่กระจายได้ง่ายและเร็ว กรมฯจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2557 โดยโรคที่มีแนวโน้มจะระบาดในฤดูหนาวและกระทบต่อสุขภาพประชาชนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.โรคติดเชื้อ ได้แก่ โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือ เท้า ปาก และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก 2.ภัยสุขภาพ เช่น อันตรายจากการดื่มสุราแก้หนาว อันตรายจากการท่องเที่ยวในฤดูหนาว โดย ธ.ค. 2556 สำนักระบาดวิทยา คร.ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาว ระหว่างวันที่ 22 ต.ค. 2556 – 9 ก.พ. 2557 รวมทั้งสิ้น 82 ราย เสียชีวิตจากอากาศหนาวเย็น (Hypothermia) จำนวน 2 ราย ใน จ.เลย และอุบลราชธานี ขณะที่เสียชีวิตจากมีปัจจัยเสี่ยงเสริมร่วมกับภาวะอากาศหนาวจำนวน 65 ราย โดยมีปัจจัยเสี่ยงเสริมที่สำคัญ คือ การดื่มสุราและสวมเครื่องนุ่งห่มไม่เพียงพอ รวมทั้งกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ลมชัก รวมทั้งคนพิการและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย เป็นต้น


          นพ.โสภณ กล่าวว่า ประชาชนควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ สวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืดไม่ควรก่อไฟผิง เพราะควันไฟจะระคายเคืองระบบทางเดินลมหายใจทำให้อาการรุนแรงขึ้น ไม่ดื่มสุราแก้หนาว เพราะนอกจากจะไม่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายแล้วฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อน และกดประสาท ทำให้ง่วงซึมและหมดสติโดยไม่รู้ตัว หากมีโรคประจำตัวจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ ส่วนผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและพักในเต็นท์ ควรเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อม เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และจุดที่จะต้องให้ความอบอุ่นเป็นพิเศษ คือ ศีรษะ คอ และหน้าอก เนื่องจากมีเส้นเลือดใหญ่อยู่ใกล้ผิวหนังและไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญ หากอวัยวะขาดเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงก็จะเป็นอันตรายได้ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวบนภูเขาก็ต้องระมัดระวัง ถูกไรอ่อนกัดเพราะจะทำให้เกิดโรคสครับไทฟัส หรือโรคไข้รากสาดไรอ่อน


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ ASTVผู้จัดการออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 

Shares:
QR Code :
QR Code