เด็กไทยคิดได้ ป้องกันภัยสังคม

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง


เด็กไทยคิดได้ ป้องกันภัยสังคม thaihealth


สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง จ.อุตรดิตถ์ จัดเวทีเสริมสร้างการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย


เมื่อไม่นานมานี้ ที่ จ.อุตรดิตถ์ ได้จัดเวที "เด็กไทยคิดได้ ป้องกันภัยสังคม เพื่อการเรียนรู้การใช้สื่อเสริมสร้างพลังจิตใต้สำนึกสำหรับเด็กปฐมวัย สร้างภูมิคุ้มกันภัยบุหรี่ สุรา" ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์


นายสุรชัย สินสวัสดิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นางสาวอรทัย บุญเที่ยง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และคณะทีมงานให้การอบรมแก่ "ผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก" โดยมีผู้ร่วมอบรมจำนวน 135 คน และศูนย์ดูแลเด็กเล็กจำนวน 59 ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code