“เด็กวิศวะ” ชูค่านิยมสร้างสรรค์ ตอกย้ำรับน้องปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่

ในอดีต “เหล้า” กับการรับน้องเหมือนเป็นสิ่งที่คู่กันมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า เหล้าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง แต่มาวันนี้ค่านิยมการรับน้องถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แทบทุกมหาวิทยาลัยได้รังสรรค์กิจกรรมที่สอดเรื่องแทรกพิษภัย และผลกระทบจากอบายมุข เพราะเชื่อว่า “การรับน้องปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ไม่เมาก็สนุกได้”

เช่นเดียวกับ “นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ที่นำนโยบายนี้มาใช้ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่ ให้รู้เท่าทันภัยของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกับจัดระเบียบห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมหาวิทยาลัย หากนิสิตคนไหนฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษ โดยมีสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายละครดีดี๊ดี เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยการแสดงละครพร้อมนำผู้ได้รับผลกระทบจากเหล้า บุหรี่ มาร่วมพูดคุย เพื่อสะท้อนพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ให้น้องใหม่ได้รับรู้

“ในอดีต รุ่นพี่มักจะบอกน้องๆ ในคณะวิศวะต้องหัดดื่ม เพื่อออกไปทำงานแล้วจะได้คุยกับคนงานตามสถานที่ต่างๆ รู้เรื่อง” ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวสะท้อนถึงที่มาในอดีตของนิสิตคณะวิศวะที่มีค่านิยมผิดๆ ไปกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“ส่วนปัจจัยที่ทำให้นิสิต นักศึกษาดื่มมากขึ้น คือ เด็กวัยนี้กำลังก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ และต้องการแสดงตนว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว จึงต้องดื่ม ส่วนการโฆษณาจะมีผลกระทบให้เยาวชนหันมาดื่มมากขึ้น ด้วยภาพลักษณ์ของการโฆษณา ให้ดูดี มีรสนิยม ขณะเดียวกันเยาวชนในยุคนี้มีการติดสื่อมากขึ้น เช่น สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงเยาวชนได้อย่างไม่มีข้อจำกัดในเรื่องกฎหมาย ซึ่งต่างจากสื่อโทรทัศน์”

ผศ.ดร.มณฑล บอกด้วยว่า สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีข้อห้ามไม่ให้นักศึกษานำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มในบริเวณมหาวิทยาลัย พร้อมมีบทลงโทษต่างๆ สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน เช่น ภาคทัณฑ์ พักการเรียน เพราะตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ออกมาเพื่อควบคุมการซื้อขายในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และที่ผ่านมานักศึกษาต่างให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม ซึ่งการรับน้องปลอดเหล้า-บุหรี่ ถือเป็นกิจกรรมที่เข้ามาหนุนเสริมให้เกิดความปลอดภัย สร้างความสามัคคี นักศึกษามีความรักความผูกพันกันในคณะได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอบายมุข

ด้านนักศึกษาน้องใหม่อย่าง นายชาณุ ธรรมวิวัฒน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความเห็นหลังร่วมทำกิจกรรมว่า ผมเคยเห็นข่าวเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดจากการรับน้องโหด หรืออุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ถ้าดูสาเหตุจริงๆ แล้วจะพบว่า มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์กันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้นแทบทุกครั้ง ดังนั้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นคงไม่สามารถหาสิ่งใดมาทดแทนได้ ซึ่งก็อยากถามนะครับว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก

นายชาณุ ยังบอกอีกว่า สภาพแวดล้อม คนรอบข้าง ล้วนเป็นปัจจัยให้เยาวชนดื่มมากขึ้น วิธีสกัดนักดื่มหน้าใหม่ให้เห็นผลนั้น เราต้องสร้างกระแสให้คนทั่วไปตระหนักถึงภัยของแอลกอฮอล์ให้ได้เหมือนการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และประเพณีรับน้องต้องปลอดของมึนเมาทุกชนิด เพราะสิ่งที่กินเข้าไปจะทำให้ขาดสติ ขาดการยั้งคิด อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวแล้วมองว่า วัยรุ่นที่ดื่ม ถ้าเลิกไม่ได้จะต้องพยายามดื่มให้น้อยที่สุดและมีสติ แต่ถ้าจะให้ดีแถมปลอดภัยก็ไม่ควรดื่ม

“ถ้าใครมาชวนผมให้ดื่ม ผมจะบอกเขาว่าผมแพ้แอลกอฮอล์ ดังนั้นการเลือกปฏิเสธจึงเป็นทางออกที่ดี สำหรับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ผมอยากให้เกิดขึ้นกับทุกมหาวิทยาลัย และเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการตระหนักและรับรู้ สุดท้ายจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงได้” นักศึกษาวิศวะฯ กล่าวสรุป

แม้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ มีความพยายามให้เยาวชนเป็นเหยื่อ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เยาวชนรุ่นใหม่กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนั้นเยาวชนควรรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อ หันมาปฏิบัติตนในทางที่ดี ไม่หลงไปข้องเกี่ยงกับอบายมุข จึงเป็นสิ่งวิเศษในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เพื่อเยาวชนเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศชาติ และหากใครที่พลาดตกเป็นทาสของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ แต่ต้องการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง สามารถโทร.ไปที่สายด่วนเลิกเหล้า 1413 และสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 รับรองว่าเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ สามารถช่วยคุณได้แน่นอน

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

Shares:
QR Code :
QR Code