เด็กท้องเสียสังเกตได้

ที่มา :  ข่าวสด (https://bit.ly/2InKaLN)


เผยเด็กท้องเสียสังเกตได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


เด็กท้องเสีย สามารถดูความผิดปกติได้จากลักษณะและความถี่ของอุจจาระ วิธีป้องกันท้องเสียที่ดีที่สุดคือ รักษาความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าปากเด็ก


นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ท้องเสียเป็นกลไกการกำจัดเชื้อโรคออกจากร่างกาย พบว่าประมาณ 70% ในเด็กเล็กที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี จะเกิดจากการรับเชื้อโรคทางปากโดยการกินอาหารหรือดื่มนม หรือแม้กระทั่งการที่เด็กหยิบจับสิ่งของ รวมทั้งเด็กที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำ ซึ่งภูมิต้านทานอาจได้รับจากการกินนมแม่และวัคซีน อีกส่วนหนึ่งร่างกายสร้างขึ้นซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้หากเด็กท้องเสีย เราสามารถดูความผิดปกติได้จากลักษณะและความถี่ของอุจจาระ เช่น เป็นเนื้อเหลว ความถี่ 3 ครั้งขึ้นไป เป็นมูกเลือด 1 ครั้ง หรือเป็นน้ำปริมาณมาก 1 ครั้งขึ้นไป ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง


นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล รักษาราชการแทน ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า วิธีป้องกันท้องเสียที่ดีที่สุดคือ รักษาความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าปากเด็ก เริ่มตั้งแต่ ผู้เลี้ยงเด็กต้องหมั่นล้างมือทุกครั้ง ก่อนหยิบจับอาหารหรือชงนมให้เด็ก รวมทั้งขวดนม จุกนม ต้องล้างทำความสะอาดหลังใช้ทันทีและฆ่าเชื้อโดยการต้มจนเดือดอย่างน้อย 10-15 นาที ควรชงนมในปริมาณที่กินหมดในครั้งเดียว ถ้ายังกินไม่หมดควรมีฝาครอบจุกให้มิดชิด และไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน 2 ช.ม. แต่ถ้าเด็กถ่ายอุจจาระเป็นมูกหรือ มูกเลือด ไข้สูงหรือชัก อาเจียนบ่อย ท้องอืด หอบลึก ไม่ยอมดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ทุกชนิด ไม่ยอมดื่มนมหรือกินอาหาร หรือหากดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่แล้วแต่เด็กยังดูเพลีย ซึม ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำบ่อย มากกว่า 10 ครั้งต่อวัน ควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรักษาต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code