เดิน-วิ่ง ฝึกสมาธิ ‘วิสาขะ พุทธบูชา’

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว สำหรับกิจกรรม “เดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา” ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่าง ‘วันวิสาขบูชา’


ปีนี้สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับสำนักงานพุทธมณฑล โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดจัดงาน เดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละอบายมุข ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณหน้าพระวิหารพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม


ตั้งสติ เดิน - วิ่ง ‘วิสาขะ พุทธบูชา’ thaihealth


ทางด้านรายละเอียดของกิจกรรม “อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ” ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สสส. บอกว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ไม่ได้เน้นเรื่องของการแข่งขัน แต่ต้องการให้ประชาชนได้มาฝึกเรื่องของการเดิน วิ่งอย่างมีสติ โดยเน้นเรื่องศีล สมาธิ และปัญญา โดยในวันที่ 30 พ.ค. จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเดิน วิ่งสมาธิ รวมทั้งมีวิทยากรมาให้คำแนะนำเรื่องเทคนิคของการเดิน วิ่งสมาธิเพื่อเตรียมพร้อมก่อนร่วมงานวิ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วย


“ส่วนเช้าวันที่ 31 พ.ค. ก่อนปล่อยตัวนักวิ่งก็จะมีพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระมาแสดงสัมโมทนียกถา เรื่องวันพระพุทธเจ้า โดยเน้นเรื่องกายแข็งแรงกับจิตแจ่มใส และการออกกำลังกายกับการออกกำลังจิตนั้นต้องทำควบคู่กันไป ซึ่งถือเป็นแนวคิดหลักของงานนี้”  


ตั้งสติ เดิน - วิ่ง ‘วิสาขะ พุทธบูชา’ thaihealth


อาจารย์ณรงค์บอกอีกว่า หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการทางศาสนาก็จะมีการปล่อยขบวนเดิน – วิ่งสมาธิทั้ง 2 ระยะ คือ 3 และ 10 กิโลเมตร ในเวลา 06.15 น. และเมื่อกลับมาทุกคนก็สามารถร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ และจะได้รับเหรียญที่ระลึกสมเด็จวัดระฆังที่จัดสร้างขึ้นเฉพาะเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 84,000 องค์ กระจายไป 108 สนามทั่วประเทศ


“สำหรับประชาชนในต่างจังหวัดก็สามารถเข้าร่วมงานเดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชาได้ โดยปีนี้เราจัดขึ้นทั่วประเทศ จำนวน 108 สนาม ส่วนใหญ่จะจัดงานในวันที่ 1 มิ.ย. ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา แต่ว่าอาจมีบางพื้นที่ ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย


สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานเดินวิ่ง สามารถสมัครได้ในวันที่ 30 พ.ค. และเช้าวันที่ 31 พ.ค. ในบริเวณงาน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย เลขที่ 23/71 หมู่ 10 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 โทรศัพท์. 02-455-9149 โทรสาร. 02-454-9200 Facebook : สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพไทย Line ID : thaijoggingclub และอีเมลล์ : [email protected]


ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สสส. ยังฝากด้วยว่า ในการเดิน วิ่งสมาธินี้ก็เหมือนกับเป็นการฝึกให้เราได้มีสติ รู้ตัวและอยู่กับปัจจุบันขณะ เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหากเราสามารถใช้สติเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของเราทุกเรื่องได้ แม้กระทั่งการออกกำลังกายหรือในวิถีชีวิตประจำวัน ก็จะช่วยให้เราไม่ออกนอกลู่นอกทาง


“เมื่อมีสติ มีสมาธิ ในที่สุดก็จะเกิดปัญญา รู้ตัว และมีเหตุผล สามารถประพฤติ ปฏิบัติตน ในทางที่ถูกต้อง ชอบธรรม”


 


 


เรื่องโดย ภาวิณี เทพคำราม Team Content www.thaihealth.or.th

Shares:
QR Code :
QR Code