เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชาพุทธชยันตี 2600 ปี

สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ จัดงาน เดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา อย่างยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี ครบรอบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในปี พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นงานวิ่งที่สมาพันธ์ฯ และเครือข่ายจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11

เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชาพุทธชยันตี 2600 ปีปีนี้จัดเดินวิ่งครบทั้ง 77 จังหวัด รวม 114 สนาม มีมวลชนร่วมเดิน วิ่ง ไม่น้อยกว่า 84,000 คน ผู้ลงทะเบียนเดิน วิ่ง จะได้รับเสื้อที่ระลึก ปีพุทธชยันตี และพระพุทธชยันตี เป็นพระพิมพ์ผง ปางมารวิชัย ศิลปะคันธรราฐ ท่านละ 1 องค์ เมื่อ เดิน วิ่งถึงเส้นชัย

ในกรุงเทพมหานครจัดงานเดิน วิ่งที่สนามหลวง ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายนนี้ เริ่มงาน เวลา 06.00 น. เส้นทางวิ่งผ่านสถานที่สำคัญได้แก่ ถนนราชดำเนิน ลานกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดา วังสราญรมย์ วัดพระเชตุพน พระบรมมหาราชวัง ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าช้าง ท่าพระจันทร์ และวัดมหาธาตุฯ ส่วนเส้นทางเดิน จะเดินรอบสนามหลวง ส่วนในต่างจังหวัดจัดงานเดิน วิ่ง ในวันที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 มิถุนายน ตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด

ก่อนการวิ่งจะมีการสวดมนต์ไหว้พระ รับศีล ฟังธรรม หลังเดิน วิ่งมีพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานบนมณฑป กลางสนามหลวง และชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาขององค์กรชาวพุทธ กว่า 100 องค์กร ซึ่งสมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกับ สสส. จัดนิทรรศการ เรื่อง “เดิน วิ่งสมาธิ : จิตแข็งแกร่ง กายแข็งแรง” ตลอดงานตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 4 มิถุนายน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา เฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่สนามหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 สมัครได้ที่บูธนิทรรศการของสมาพันธ์ฯ ที่สนามหลวง ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม เป็นต้นไป ถึงเช้าวันงาน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 08-1658-4704/ 08-1684-4675/ 08-1710-0840 ส่วนในต่างจังหวัดให้สอบถามได้ที่ชมรมวิ่งในจังหวัดนั้นๆ

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code