เดินหน้าโครงการเด็กไทยสายตาดี

ที่มา : แนวหน้า


เดินหน้าโครงการเด็กไทยสายตาดี thaihealth


แฟ้มภาพ


เดินหน้า 'โครงการเด็กไทยสายตาดี' มอบแว่นสายตาให้แก่เด็กทั่วประเทศ


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขvรับมอบแว่นสายตาใน "โครงการเด็กไทยสายตาดี" จำนวน 10,000 ชุดจาก"แว่นท็อปเจริญ" โดยมี นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญเป็นผู้ส่งมอบแว่นสายตาให้แก่เด็ก ในระดับชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกับ ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธาน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย


ด้วยเล็งเห็น ความสำคัญและห่วงใยสายตาของเด็กไทย ทั้งยังได้มีการลงนาม MOU ความร่วมมือไว้ เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ณ กระทรวงสาธารณสุข ตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับแว่นตาที่ดีมีคุณภาพ ช่วยแก้ไข ปัญหาสายตาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจน ยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ดีให้แก่เด็กไทยจากการได้กลับมามีดวงตาที่สดใสและมองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง 

Shares:
QR Code :
QR Code