เดินหน้าโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3

ที่มา : ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เดินหน้าโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3  thaihealth


เดินหน้าโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3


นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ ประธานมูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย เปิดเผยว่า จากการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันจัดทำโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปีที่ 3 โดยจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลพร้อมถอดบทเรียน ประสบการณ์ และนำเสนอแนวทางการขยายผลเพื่อยกระดับการทำงาน


หลังจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนขั้นต้นสิ้นสุดลง โดยจัดเป็นเวทีระดับภาคสำหรับโครงการย่อยในทั่วทุกภูมิภาค มีผู้เข้าร่วมจาก 60 โครงการย่อย และทีมงานวิทยากรกระบวนการจากมูลนิธิร่วมสรุปผลค้นหาบทเรียนการขับเคลื่อนงาน ผ่าน 7 นวัตกรรม 7 รูปแบบส่งเสริมจักรยานในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับชุมชนต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาชุมชนสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้การเดินและการจักรยานเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญได้อย่างทั่วถึง


"ในปี 2562 ดำเนินการไป 60 โครงการใน 31 จังหวัด ซึ่งนับจากปี 2557 ถึง 2562 มีกว่า 200 ชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วม และยังมีภารกิจที่ต้องทำต่อเนื่องต่อไป แต่อาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ต่อไป"


สำหรับโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ วัตถุประสงค์หลักมีข้อตกลงกับทาง สสส. ว่า จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้จักรยานให้มากขึ้น จากที่ทำงาน 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่า จักรยานสามารถส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนได้ มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดผู้นำที่เข้มแข็งสนใจอยากผลักดันงานจริงจัง

Shares:
QR Code :
QR Code