เดินหน้าพัฒนา ศพด.

เดินหน้าพัฒนา ศพด. thaihealth


เครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง เดินหน้าพัฒนา ศพด.


เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ศพด.บึงกุ่ม มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และทีมกระบวนการกล้าก้าว


ได้ร่วมกันจัดเสริมอบรมกระบวนการ การทำงานแบบมีส่วนร่วมให้กับกลุ่มภาคี เพื่อการทำงานได้อย่างตรงเป้าหมายร่วมกัน ในการพัฒนาเด็กทั้งในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนและชุมชน งานนี้ได้ทั้งเครื่องมือ เคล็ดลับต่างๆ มากมาย จากพี่ๆกระบวนการ ทำให้ทีมงานเกิดความมั่นใจมากขึ้น


 


 


ที่มา : เครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง

Shares:
QR Code :
QR Code