เดินทางกลับช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย

เดินทางกลับช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย thaihealth


ศูนย์อำนวยการป้องกันฯ เฝ้าระวังความปลอดภัยในวันเดินทางกลับของช่วงเทศกาลสงกรานต์  เน้นตรวจความปลอดภัยและความพร้อมในการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปโดยสวัสดิภาพ 


เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 14 เมษายน 2558 โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายรัฐมนตรี นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้สรุปสถิติเกิดอุบัติเหตุจำนวน 509 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 55 ราย ผู้บาดเจ็บ 538 คน รวม 6 วัน (วันที่ 9-14 เม.ย. 58) เกิดอุบัติเหตุ 2,915 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 306 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,070 คน กำชับจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นดูแลความปลอดภัยในการเดินทางบนถนนสายหลัก อำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับ เน้นตรวจความปลอดภัยและความพร้อมในการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภท ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่ยังมีการเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปโดยสวัสดิภาพ 


สรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2558 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2558 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่หกของการรณรงค์ “สติ วินัย น้ำใจ ปลอดภัยสงกรานต์ สืบสานประเพณี” เกิดอุบัติเหตุ 509 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 55 ราย ผู้บาดเจ็บ 538 คน สาเหตุที่ทำให้เปิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 47.15 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 22.40 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.01 โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 30.02 ส่วนใหญ่เกิดบนทางตรง ร้อยละ 65.62 ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 42.44 ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 33.60 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 32.81 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 51.09 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจ 2,247 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 66,315 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 768,867 คันเดินทางกลับช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย thaihealth มีผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. รวม 129,634 ราย โดยมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 38,147 ราย ไม่มีใบขับขี่ 35,376 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ พิษณุโลก (24 ครั้ง) จังหวัดที่ผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ สุรินทร์ 6 ราย จังหวัดที่มีบาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สุรินทร์ 31 คน


สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 6วัน (9 – 14 เม.ย. 58) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,915 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 306 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,070 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง บึงกาฬ ภูเก็ต แม่ฮ่องสอน ยะลา สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในช่วง 6 วัน มี 1 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ พิษณุโลก และสุรินทร์(จังหวัด 109 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ สุรินทร์ 15 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สุรินทร์ 124 ครั้ง


นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ประธานศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย (ศสป.) กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับ ทำให้ปริมาณรถมีจำนวนมากส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้า ผู้ขับขี่ต้องเพิ่มระยะเวลาในการขับรถยาวนานขึ้น ทำให้อ่อนเพลียและเมื่อยล้าได้ จึงขอให้เพิ่มความระมัดระวังจากการง่วงหลับใน เนื่องจากสภาพที่ร่างกายอ่อนล้า พักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุที่นำไปสู่อุบัติเหตุทางถนนได้ หากท่านมีอาการหาวบ่อย ใจลอย ไม่มีสมาธิ รู้สึกเหนื่อยล้า หงุดหงิด จำไม่ได้ว่าขับรถผ่านอะไรมาเมื่อ 2-3 กิโลเมตรที่ผ่านมา หรือ รู้สึกหนักหนังตา ตาปรือ มองภาพไม่ชัด ขับรถส่ายไปมาออกนอกเส้นทาง มองข้ามสัญญาณไฟและป้ายจราจร นั่นคือ สัญญาณเตือนว่ามีอาการ “ง่วง” ควรหยุดแวะพักอย่าฝืน ควรจอดรถเพื่องีบหลับก่อนขับต่อ หรือสลับให้ผู้อื่นขับแทน จะทำให้มีความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code