เช็คร่างกายก่อนบริจาคโลหิต

กรมควบคุมโรต แนะตรวจเช็คร่างกายก่อนบริจาคโลหิต เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา


เช็คร่างกายก่อนบริจาคโลหิต  thaihealth

แฟ้มภาพ


นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นการประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังและหารือมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว


จากการประชุม ได้มีข้อเสนอแนะกรณีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในการบริจาคเลือด ซึ่งการคัดกรองผู้บริจาคเลือด ผู้บริจาคต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้ 1.ผู้ที่บริจาคเลือดจะต้องไม่มีอาการไข้ หรือ ผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือตาแดง ปวดข้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย ภายใน  4 สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือด 2.ผู้ที่บริจาคเลือดต้องไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และ ไม่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีอาการดังข้างต้น 3.ผู้ที่บริจาคเลือดต้องไม่มีประวัติเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาด ภายใน 4 สัปดาห์ก่อนบริจาคเลือด


ทั้งนี้ หากผู้บริจาคเลือดที่บริจาคเลือดไปแล้ว มีอาการไข้ หรือ ผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ตาแดง ปวดข้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย หลังจากบริจาคเลือดภายใน 2 สัปดาห์ ต้องรีบแจ้งกลับมายังศูนย์บริจาคโลหิต สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือ 1.ควรมีระบบการติดตามทารกที่คลอดจากมารดาที่ได้รับเลือดขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ ไตรมาสแรก 2.แจ้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.การคัดกรองเลือดก่อนให้หญิงมีครรภ์ (ไม่รวมขณะคลอด) ให้พิจารณาตรวจภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาในเลือดก่อนถ่ายเลือดให้หญิงมีครรภ์ ซึ่งภายในเดือนนี้จะมีการเชิญประชุมศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ และรายละเอียดแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับบริจาคเลือดต่อไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


 

Shares:
QR Code :
QR Code