‘เชียงใหม่อ่าน’ ผ้าป่าแบ่งปันบุญทานหนังสือ

          เดินหน้าขับเคลื่อนการอ่านในเชียงใหม่ เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. แถลงข่าว เปิดโครงการ “เชียงใหม่อ่าน” ผ้าป่าแบ่งปันบุญทานหนังสือ

/data/content/23368/cms/abdfijmqvz25.jpg

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย/ประธานคณะกรรมการโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาและคณะ ได้แถลงข่าวการเปิด โครงการเชียงใหม่อ่าน ผ้าป่าแบ่งปันบุญทานหนังสือ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 7-8 มีนาคม นี้ ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ตั้งแต่ 8.30 น. – 16.00 น.

          วัตถุประสงค์ในโครงการนี้เกิดจากการที่เครือข่ายการศึกษาทางเลือกได้พูดคุยกับแผนงานส่งเสริมการอ่าน สสส. องค์กรหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเอกชน กลุ่มการศึกษาต่างๆ เห็นว่าขณะนี้การระบบศึกษาของไทย ที่เน้นให้เด็กเรียนแบบท่องจำแล้วลงสนามสอบแข่งขัน โดยไม่มีการส่งเสริมมิติอื่นๆ ให้เด็ก จึงทำให้เด็กขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขาดการพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิต ไร้แรงบันดาลใจ และในที่สุดเด็กก็ไม่ค้นพบตนเองหรือศักยภาพตามธรรมชาติของตนเอง ดังนั้น พวกเราจึงเห็นว่าการอ่านนั้นเป็นประตูที่สำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่กว้างขวางและเติมเต็มมิติต่างๆ ในชีวิต

/data/content/23368/cms/ahklmosx4579.jpg

          เพื่อที่จะปลุกกระแสให้คนเชียงใหม่เห็นความสำคัญในการอ่านและช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังจึงจัดงานรณรงค์นี้ขึ้นโดยผ่านงานเชิงวัฒนธรรมแบบผ้าป่าเล็กๆเพื่อระดมหนังสือและกองทุนจัดซื้อหนังสือเพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้มีส่วนร่วมหยิบยื่นโอกาส และส่งเสริมการรณรงค์การอ่านให้กับเด็กและเยาวชน หรือคนในชุมชนในพื้นที่ ได้มีการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือ ให้กับกลุ่มองค์กร หรือ โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือต่อไป

          นอกเหนือจากการระดมทุนผ้าป่าแล้วในงานยังมีซุ้มนิทรรศการนวัตกรรมการอ่านจากกลุ่มต่างๆในเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อัจฉริยะ โดย สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดมีชีวิต โดย ห้องสมุด พื้นบ้านย่านเวียง ห้องสมุดชนเผ่าปกาเกอะญอ โดยโรงเรียนชุมชนมอวาคี กิจกรรมนักอ่านพบนักเขียนจากสโมสรนักเขียนเชียงใหม่ การแสดงเล่านิทานพื้นบ้านและการแสดงวัฒนธรรมจาก ศูนย์การเรียนรู้โจ๊ะมาโลลือหล่า และสถาบันฝึกอบรมเพื่อการจัดการตัวเอง TISM  ตลาดนัดหนังสือ “ขาย ซื้อ หื้อ ปั๋น”

          อีกทั้งยังมีการเสวนา หัวข้อ “ รักการอ่าน ตั้งแต่เกิด” โดยเครือข่ายบ้านเรียนล้านนา และเสวนาสบายๆ กับนัก (ชอบ) อ่านใน หัวข้อ “read for life” โดย คุณมาลา คำจันทร์ คุณภราดล พรอำนวย คุณนพฐดนย์ พงษ์สุขถาวร คุณจิระอุบล สุภาวรรณ

          สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการเชียงใหม่อ่านได้ที่  www.facebook.com/readforlifechiangmai

 

 

          ที่มา : โครงการเชียงใหม่อ่าน 

 

Shares:
QR Code :
QR Code