เชียงใหม่ปลูกเห็ด ฝึกอาชีพ นร.

         โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพเพาะเห็ด ให้นักเรียนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว


เชียงใหม่ปลูกเห็ด ฝึกอาชีพ นร. thaihealth


          สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียน เนื่องจากส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยนายอุดม ศรีติ๊บ ผอ.โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ เผยว่า ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะด้านวิชาการ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กนักเรียน เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตในอนาคต


          นายสงกรานต์ หน้อยปัญญา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าว่า การเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่ทำได้ไม่ยาก ถ้าหากส่งเสริมและให้ความรู้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้สามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมร่วมกับผู้ปกครอง ก็จะสามารถช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการแบบครบวงจรจนทำเองได้


 


 


     ที่มา: มติชนออนไลน์


     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code