เชิญ ‘เดิน-วิ่ง-ปั่นสมาธิวิสาขะ’ จ.ตราด

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เชิญ 'เดิน-วิ่ง-ปั่นสมาธิวิสาขะ' จ.ตราด thaihealth


ตราดขอเชิญเดิน-วิ่ง-ปั่นสมาธิวิสาขะ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันสำคัญสากลของโลกรวมพลังประชาชนทุกศาสนาทำความดีสร้างความปรองดองตาม “รอยเท้าพ่อ”


นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ แจ้งว่า จังหวัดตราดโดยอำเภอบ่อไร่ และวัดเนินตากแดด ได้ร่วมกับชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย สาขาจังหวัดตราดและเครือข่ายฯ โดยการสนับสนุนจาก สสส.และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ให้จัดงาน “เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ประจำปี 2561” เป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของกายและจิตที่ต้องมีการออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างสมดุล ดังคำกล่าวที่ว่า “จิตที่แข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งจิตจะแข็งแกร่งได้ต้องสงบนิ่ง ส่วนร่างกายจะแข็งแรงก็ต้องเคลื่อนไหว” จึงเป็นที่มาของการ“เดิน-วิ่งสมาธิ” โดยกำหนดจัดเดิน-วิ่ง พร้อมกันทั่วประเทศ


สำหรับจังหวัดตราดใช้ชื่องานว่า “เดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ทำความดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ ต้านภัยยาเสพติด” ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด ซึ่งจัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 7 โดยวันนี้กำหนดให้เป็น “วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย” ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รำลึกถึงพระพุทธเจ้า โดยเชิญชวนประชาชนออกกำลังกายบำเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรมและเวียนเทียน เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา และศาสนสัมพันธ์  3 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและเพื่อส่งเสริมการออกกำลัง กาย ใจ ห่างไกลยาเสพติด เพื่อสุขภาพร่างกายที่เข็งแรง กิจกรรมประกอบด้วยการเดิน-วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และการปั่นจักรยาน ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน


ขอเชิญนักวิ่ง นักปั่น ที่สมัครไว้แล้วและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม  ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ  วัดเนินตากแดด ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีเหรียญรางวัลให้ผู้เข้าเส้นชัย ประเภท เดิน-วิ่ง 150 คนแรก /ประเภทปั่นจักรยาน 150 คนแรก มีอาหาร–ขนม – ผลไม้และน้ำดื่ม บริการฟรี พร้อมร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนร่วมกันอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code