เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “เสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน บัญชี ภาษี พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567” รอบที่ 3

เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “เสริมทักษะการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ ด้านการเงิน บัญชี ภาษี พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567” รอบที่ 3

Shares:
QR Code :
QR Code