เชิญร่วมเดิน-วิ่งการกุศล เครือข่ายครอบครัว เพื่อครอบครัวไทย

ขอเชิญครอบครัวไทยร่วมงาน “เดิน-วิ่งการกุศล เครือข่ายครอบครัว เพื่อครอบครัวไทย” ใน วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลา 6.00 น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี ค่าสมัครคนละ 200 บาท (ทั้งเดินและวิ่ง)

เชิญร่วมเดิน-วิ่งการกุศล เครือข่ายครอบครัว เพื่อครอบครัวไทย

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จับมือภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ เครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา  เครือข่ายครอบครัวแนวพุทธ เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ  เครือข่ายครอบครัวในชุมชนเมืองและท้องถิ่น  เครือข่ายครอบครัวกลุ่มเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้ร่วมกันจัดงาน “เดิน-วิ่งการกุศล เครือข่ายครอบครัว เพื่อครอบครัวไทย” ขึ้น เพื่อเพื่อขเสริมความเข้มแข็งครอบครัวไทย สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการรณรงค์ให้ครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลาร่วมกันในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว รวมทั้งร่วมกันทำสาธารณประโยชน์เพื่อครอบครัวที่ยากลำบากกลุ่มต่างๆ ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมกันสร้างสุขภาวะให้กับครอบครัวและสังคมไทยต่อไป

เชิญร่วมเดิน-วิ่งการกุศล เครือข่ายครอบครัว เพื่อครอบครัวไทย

กิจกรรมในงาน มีการวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีการแสดงรำตะบองชีวจิต ดนตรีเพื่อครอบครัว กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะครอบครัว การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เสื้อ หนังสือ ฯลฯ ทั้งนี้ ค่าสมัคร คนละ 200 บาท (ทั้งเดินและวิ่ง) พร้อมรับเสื้อที่ระลึก และของที่ระลึก (ในวันงาน) ฟรี โดยรายได้จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะ ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวที่มีลูกพิการ เป็นต้น

 แผนที่เส้นทางเดินวิ่งภายในกระทรวงสาธารณสุข
 แผนที่เส้นทางเดินวิ่งภายในกระทรวงสาธารณสุข

ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านกำหนดการเพิ่มเติมได้ ที่นี่ ค่ะ

ที่มา: มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
เรียบเรียง: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ