เชิญร่วมงาน ‘ละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด ปี 3’

ที่มา : ข่าวสด 


ภาพประกอบจากแฟนเพจโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน


เชิญร่วมงาน 'ละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด ปี 3' thaihealth


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมพลังสร้างสรรค์ เครือข่ายละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด ปี 3


ในฐานะพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีหัวใจนักพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง เยาวชนทั้ง 18 โครงการ แสดงพลังร่วมพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นจังหวัดน่าน บนพื้นฐานวัฒนธรรม ท้องถิ่น นำเสนอประเด็นเมืองน่าน 4 ด้าน คือ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ด้านสุขภาพ เกษตร สัมมาชีพ และด้านการจัดการขยะ


ภายในงานพบนิทรรศการเกี่ยวกับการทำงานของเยาวชนในพื้นที่ เวทีเสวนาประเด็น "เปิดโอกาสหนุนนำ ละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด" เวทีพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ "เยาวชนน่านเล่าขานพลังการเรียนรู้" โดยตัวแทนเยาวชนละอ่อนน่าน พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชน จ.น่าน ดำเนินงานโดยมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้วัดโป่งคำ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อ ท้องถิ่น จ.น่าน สนับสนุนโดย สสส. และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 2561 ที่วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ติดตามรายละเอียดที่ www.scbfoundation.com 

Shares:
QR Code :
QR Code