เคล็ดลับ ‘สุขภาพดี..อย่างมีคุณภาพ’

ที่มา : คู่มือบันทึกสุขภาพดี เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เคล็ดลับ 'สุขภาพดี..อย่างมีคุณภาพ' thaihealth


เชื่อว่าใครๆ ก็อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย แล้วจะทำอย่างมีเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ทีมเว็บไซต์ สสส. จึงรวบรวมเคล็ดลับการดูแลตัวเองมาฝากกันค่ะ


1. ออกกำลังกายสัปดาห์ละอย่างน้อย 150 นาที โดยแบ่งอย่างน้อย 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที


2. ทำงานไม่เกินวันละ 12 ชั่วโมงและนอนหลับให้เพียงพอ


3. งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา งดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด


4. คาดเข็มขัดนิรภัยหรือสวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่/ โดยสารพาหนะ


5. ควบคุมดัชนีมวลกาย (BMI) ให้ได้ประมาณ 18.5-23 kg/m2 และเส้นรอบเอวไม่เกิน 90 ซม. (35.5 นิ้ว)ในชาย และ 80 ซม. (31.5 นิ้ว) ในหญิง


6. หลีกเลี่ยงบริโภคเนื้อสัตว์ดิบ รวมทั้งอาหารที่ถนอมด้วยดินประสิว (เช่น ปลาร้า ไส้กรอก) และไขมันชนิดทรานส์ (เช่น เบเกอรี่ที่ทำจากมาการีน เนยขาว ครีมเทียม อาหารทอด) และลดอาหารหวาน มันและรสเค็ม


7. บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยมีผักผลไม้ไม่น้อยกว่า 400 กรัมต่อวัน โดยมีสัดส่วนจากพลังงานทั้งหมดที่ได้รับ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 55%, โปรตีน 15% และไขมัน 30% (แบ่งเป็นไขมันอิ่มตัว 7-10% ไขมันไม่อิ่มตัว 13-20%) หากบริโภคลดลง 500-1,000 แคลอรี่ต่อวัน จะลดน้ำหนักได้ ½-1 กิโลกรัม/ สัปดาห์


8. หมั่นตรวจเช็คปัจจัยเสี่ยงที่มีผลเสียต่อสุขภาพและพยายามลดความเสี่ยงที่แก้ไขได้ อันได้แก่ อ้วน ออกกำลังกายไม่พอ หรือมีพฤติกรรมทำลายสุขภาพ


9. มีเพศสัมพันธ์ปลอดภัย


10. มุ่งประโยชน์ส่วนรวม ดำรงชีวิตอย่างมีสติ มีจิตใจร่าเริงเบิกบาน และมองโลกในแง่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code