เคล็ดลับกฎทอง 4 ประการ ช่วยลูกให้ปลอดภัยจากการใช้สื่อออนไลน์

ที่มา : หนังสือคุณใช้หน้าจอเป็นพี่เลี้ยงลูกหรือเปล่า SOOK Library

แฟ้มภาพ

                             คุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้หน้าจอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเป็นพี่เลี้ยงลูกหรือเปล่า แต่อย่าลืมว่าสื่อและเทคโนโลยีเป็นดาบสองคมเสมอ และอย่าคิดว่าเด็กเล็ก ๆ นั้นไร้เดียงสากับคำพูดหรือเสียงต่าง ๆ ที่เขาได้ยินผ่านจอ แต่สิ่งเหล่านี้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กสามารถจัดการและป้องกันได้ด้วยเคล็ดลับกฎทอง 4 ประการนี้

                  กฎทองข้อที่ 1 สอนให้เด็กรู้จักแยกแยะระหว่างคนจริงกับตัวละคร

                  กฎทองข้อที่ 2 สอนให้เด็กเรียนรู้โลกจริงกับโลกสมมติได้

                  กฎทองข้อที่ 3 ชี้ชวนให้ลูกดูรายการที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม โดยมีพ่อแม่อยู่ด้วยใกล้ ๆ คอยให้คำแนะนำ

                  กฎทองข้อที่ 4 ควบคุมการเปิด-ปิด โทรทัศน์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็นเวลา

Shares:
QR Code :
QR Code