เครื่องมือต้นแบบ ล้างผัก-ผลไม้ ไร้สารเคมี

ที่มา : มติชน


เครื่องมือต้นแบบ ล้างผัก-ผลไม้ ไร้สารเคมี thaihealth


แฟ้มภาพ


ในยุคที่เรากำลังลำบากใจเรื่องอาหารการกิน ที่นับวันตามท้องตลาดจะมีการปนเปื้อนมากมายนัก ทั้งจากสารเคมีและเชื้อโรคสารพัดชนิด ซึ่งหลายคนหลายกลุ่มองค์กรต่างก็เพียรหาวิธีการที่จะกำจัดสารและเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารเหล่านั้นด้วยวิธีการต่างๆ นานา


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้ทำเครื่องต้นแบบ Micro PAW System สลายสารเคมีตกค้างผักผลไม้ ที่ผสานความร่วมมือศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพสำหรับภาคอุตสาหกรรม (Advanced Plasma Center for Food and Agriculture Industries) ภายใต้โครงการความร่วมมือการวิจัยระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย (Thai-Korean Research Collaboration Center : TKRCC) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องต้นแบบ Micro Bubble ด้วยพลาสมาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตน้ำล้างผักและผลไม้ในครัวเรือน สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจนวัตกรรม พร้อมยกระดับสินค้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยตามแผนนโยบายประเทศไทย 4.0


น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการ สอว.กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) โดย นายนรพนธ์ วิเชียรสาร นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมากับผลิตผลทางการเกษตร โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือได้ช่วยจุดประกายการเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ Northern Innovative Startup Thailand (NIST) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สร้างแรงบันดาลใจและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจสตาร์ตอัพในเชิงลึก พร้อมทั้งสนับสนุนให้เสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED fund: Technology and Innovation-based Enterprise Development Fund) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จากโครงการ พลาสมากำจัดยาฆ่าแมลงสำหรับอุตสาหกรรมผลไม้ส่งออกจนประสบความสำเร็จ


ขณะที่นายนรพนธ์กล่าวว่า ได้รับคัดเลือกเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 ทำให้มีโอกาสต่อยอดแนวคิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลาสมาร่วมกับศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพสำหรับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเครื่องต้นแบบ Micro PAW System ด้วยการประยุกต์ใช้พลาสมาเทคโนโลยีและไมโคร-นาโนบับเบิล สำหรับการสลายสารเคมีตกค้างด้วยน้ำล้างผักและผลไม้ในระดับครัวเรือน ซึ่งช่วยลดปริมาณสารเคมีตกค้างทางการเกษตรและการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในคะน้าและมะม่วงได้ 70-90% ภายในระยะเวลาเพียง 1-2 นาที ผ่านมาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพทางโภชนาการ คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของผักและผลไม้โดยไม่ต้องล้างน้ำสะอาดตามอีกครั้ง รวมทั้งยังสามารถช่วยยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรได้อีกด้วย ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการลดสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ด้วยการใช้น้ำที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆ เช่น น้ำส้มสายชู ด่างทับทิม ผงฟู Electrolyzed Water หรือแม้กระทั่งโอโซน


"เครื่องต้นแบบ Micro PAW System เหมาะสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพที่ต้องการรับประทานผักและผลไม้สดโดยปราศจากข้อกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างและการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ก่อโรคอันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเปรียบเทียบกับการใช้วิธีการล้างหรือแช่ผักผลไม้ที่คนส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบันด้วยน้ำส้มสายชูหรือด่างทับทิมที่สามารถลดปริมาณสารพิษตกค้างได้เพียง 20-40% เท่านั้น ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐานข้อกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) หรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีโอโซนจะสามารถล้างสารพิษตกค้างให้ผ่านมาตรฐานข้างต้นได้ แต่ก็ยังพบผลกระทบอื่นๆ ในทางอ้อม ซึ่งส่งผลร้ายต่อเซลล์เนื้อเยื่อในปอดถูกทำลายได้" นายนรพนธ์กล่าว


นายนรพนธ์กล่าวอีกว่า ผลงานเครื่องต้นแบบ Micro PAW System ได้รับการผลักดันสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศจนได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand League Award 2560 และรางวัลผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายในโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ปี 2560 เป็นต้น


โดยคาดว่าจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาในผลิตผลทางการเกษตรอีกหลากหลายชนิด เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกผักและผลไม้เพื่อให้สามารถผ่านมาตรการป้องกันการนำเข้าผักและผลไม้สดระหว่างประเทศตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX) รวมถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งสามารถขยายตลาดสู่ประเทศในอาเซียน ยุโรป และทั่วโลก

Shares:
QR Code :
QR Code